Министерството на културата напомня:

Печатните издания да публикуват кой е действителният им собственик

Печатните издания да публикуват кой е действителният им собственик

Министерството на културата напомня, че съгласно промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, издателят на произведени в България периодични печатни произведения трябва да публикува в първия брой за всяка календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик.

В седемдневен срок от отпечатването на първия брой на печатното произведение за всяка календарна година издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата и декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик.

Законът изисква също така издателят на периодични печатни произведения в седемдневен срок от настъпването на промяна на действителния му собственик да подаде декларация в Министерството на културата.

Министерството на културата публикува на интернет страницата си информацията, идентифицираща действителния собственик на издателя в 10 дневен срок от получаването на декларациите.

Споделяне

Още от България