Перспективите пред България се влошават

Японската агенция за кредитен рейтинг JCR потвърди оценката на България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута и заяви, че перспективата на рейтинга остава отрицателна, съобщиха от финансовото министерство.

Рейтингът остава ограничен от големия дефицит по текущата сметка на страната, въпреки бързото му подобрение през последните месеци, значителен по размер външен дълг на частния сектор и факта, че индустриалната трансформация на страната е все още в първичен етап.

Перспективата на рейтинга остава отрицателна, тъй като външното финансиране на значителните задължения на частния сектор в страната остава уязвимо в условията на текущата глобална икономическа и финансова криза.

JCR определя фискалната позиция на България като достатъчно стабилна, за да посрещне по-лош фискален баланс и непредвидени обстоятелства. Това се дължи на строгата фискална политика от 2004 г. насам, в резултат на това в пет последователни години фискалният баланс е на излишък.

С фискален резерв в размер на повече от 12% от БВП в края на май 2009 г., правителството има достатъчен капацитет да посрещне непредвидени обстоятелства, включително системни рискове, смятат от агенцията. Финансовата система на страната е стабилна благодарение на строгия надзор упражняван досега от БНБ, като стрес тестът ѝ показва, че има достатъчно капитализация, за да поеме всяко влошаване на качеството на активите, които държат банките.

Предвижданията на японците са, че икономиката ни вероятно ще се свие с повече от 5% през 2009 г. при продължаващо ограничение на банковото кредитиране за частния сектор и рецесията в основни търговски партньори от Европа. В средносрочен план обаче българската икономика ще запази своя потенциал за силен растеж, подкрепен от масивен приток на ПЧИ и субсидии от ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?