Песимизъм сред българските потребители за икономиката през следващата година

Живеещите в градовете смятат, че финансовото им състояние се е подобрило, а в селата – че се е влошило

Песимизъм сред българските потребители за икономиката през следващата година

Очакванията на българските потребители за развитието на икономическата ситуация в страната през следващата година са станали по-негативни през юли спрямо април 2015 г. По-силно изразени са негативните нагласи сред селското население, показва наблюдението на потребителите, извършено от Националния статистически институт. За изминалите 12 месеца обаче негативизмът в оценката намалява.

През юли 2015 г. общият показател на доверие на потребителите остава приблизително на равнището си от април. Индексът се смята като средна величина на очакванията на хората за финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация, спестяванията и безработицата.

Финансовото състояние на живеещи в градовете се е подобрило през изминалите 12 месеца, а през следващата година очакванията са за ново подобрение. Точно обратно е мнението на потребителите в селата, които са заявили, че финансовото им състояние се е влошило, очаквайки това да продължи и през идните 12 месеца.

Мнението на анкетираните е, че за изминалата година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като очакванията им за инфлацията за следващите 12 месеца се запазват.

По отношение на безработицата преобладаващото мнение е, че ще има съкращаване на персонал през следващите 12 месеца, като според населението в селата то ще бъде с по-високо темпо.

През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване.

Споделяне

Още от Бизнес