Пет ТЕЦ-а взеха осем комплексни разрешителни

Топлофикациите в София, Пловдив, Бургас и Перник, както и ТЕЦ “Марица 3” получиха във вторник комплексни разрешителни за работа на горивните им инсталации. Документите за това, че дружествата прилагат инвестиционни програми за изпълнение на най-добрите налични практики, опазващи околната среда, връчи главният секретар на Министерството на околната среда и водите Леончия Сеизова.

Пловдивската топлофикация получи две комплексни разрешителни за две площадки, софийската фирма – три отделни документа.

През 2004 г. бяха издадени 23 комплексни разрешителни за инсталации в металургичния, фармацевтичния и химическия сектори. От началото на 2005 г. са издадени 18 такива документи комплексни разрешителни, като до края на годината се очаква броят им да нарасне до 50.

До края на 2007 г. ще бъдат издадени всички изискващи се по Закона за опазване на околната среда комплексни разрешителни за действащи инсталации, в съответствие с утвърдения план и поетите от страната международни ангажименти.  Онези предприятия, които нямат документите, ще бъдат затваряни след 2014 г., според поетите към Европейския съюз ангажименти.

Споделяне

Още от Бизнес