Пет ВиК дружества са подали водни проекти по ОПОС 2014-2020

Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова открива обновената сграда на общината

Пет ВиК дружества са подали документи за финансиране на мерки за подобряване на водоснабдяването и канализацията от оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020. Това са водните оператори на Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) във вторник.

Крайният срок за представяне на проектите, подготвени от МРРБ при изработването на 14-те регионални прединвестиционни проучвания, пред Управляващия орган на програмата е 23 април 2019 г., се казва в съобщението.

Останалите обособени територии, за които има изготвени Регионални прединвестиционни проучвания и предстои подаване на проектни предложения по ОПОС са Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Шумен.

Проектът на "Водоснабдяване и канализация" ООД – Перник предвижда инвестиции за 84 млн. лв. без ДДС в Перник и Радомир. Разходите само за строителство за двата града са 26 млн. лв. за водоснабдяване и 45 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. За град Перник е предвидена реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб. м, реконструкция и разширение на 29.2 км канализационна мрежа и реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води Батановци. В град Радомир ще бъдат изпълнени 2.2 км транзитен водопровод, почти 10 км вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на почти 7 км канализационна мрежа, 2 канализационни помпени станции и тласкатели.

Изпълнени са около 80% от предвидените строително-монтажни работи при рехабилитацията на язовир "Студена", която се извършва с цел увеличаване на техническата и експлоатационната годност на стената и прилежащите съоръжения, е съобщила министърът на регионалното развитие Петя Аврамова в Перник по време на среща. Язовирът осигурява питейна вода за около 100 хиляди жители, както и вода за промишлени нужди и енергодобив. Предвид факта, че всички строително-монтажни работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на язовира и непрекъсващо водоподаване към потребителите, част от тях се изпълняват под вода. Срокът за финализиране на дейностите на обща стойност 32 млн. лв. е ноември 2019 година. Те се финансират по "Проект за развитие на общинската инфраструктура", изпълняван от МРРБ и финансиран от държавен инвестиционен заем от Световната банка. С още 3.6 млн. лв. от проекта предстои да бъде рехабилитирана пречиствателната станция за питейни води в Перник. В момента се подготвя тръжна процедура за това.

В област Перник ще бъдат инвестирани и над 25 млн. лв. по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Средствата са по 11 проекта за модернизация на училища, детски градини, сгради и др.

Девет от проектите са на общините в областта, а два – на министерствата на образованието и на здравеопазването.

В Перник с помощта на 4 млн. лв. от еврофондовете вече са обновени Паркът на предизвикателствата и мостът на река Струма, благоустроен е квартал "Тева".

В Перник министър Петя Аврамова е открила обновената сграда на общинската администрация. Тя е посочила, че от днес общината притежава една от най-модерните обществени сгради в страната. В нея работят около 250 служители на 7 институции. След ремонт и изолация на покрива, са монтирани три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди, което би дало възможност за годишно спестяване на 10-15% от консумираната електроенергия. Инвестицията възлиза на близо 3 млн. лв.

 

Споделяне

Още от Бизнес