Планът "Юнкер" ще финнасира и проекти в земеделието

Еврокомисията увеличава капитала на фонда за стратегически инвестиции с нови 12.5 млрд. евро

Планът "Юнкер" ще финнасира и проекти в земеделието

Европейският фонд за стратегически инвестиции (EФСИ), който е в основата на плана "Юнкер", разширява допустимите за финансиране сфери с проекти, развиващи устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури, други сектори на биоикономиката, както и социални услуги. Това обяви зам.-управляващият директор на ЕФСИ Илияна Цанова по време на общото събрание на Европейската асоциация на публичните банки, което се проведе в София, съобщиха от Българска банка за развитие, която е домакин на проявата.

Освен новите сфери за финансиране, Европейската комисия е предвидила и други технически подобрения, включително удължаване на срока на програмата до 31 декември 2020 г. и увеличаване на гаранционния фонд с 12.5 млрд. евро. Така капиталът на фонда ще достигне 33.5 млрд. евро, което следва да мобилизира частни и публични инвестиции в размер на 500 млрд. евро за периода до 2020 г.

ЕФСИ 2.0 се съсредоточава и върху устойчивостта на проектите, подобряването на географското покритие и засилване на усвояването в по-слабо развитите региони. В същото време се цели да се повиши прозрачността на инвестиционните решения и процедурите за управление, както и да се засили социалното измерение чрез допълнителни финансови инструменти.

Към момента инвестициите, подкрепени от ЕФСИ, възлизат на 194 млрд. евро. От тях най-много са за секторите "Малките предприятия" (29%), "Енергетика" (24%), "Научни изследвания, развитие и иновации" (20%). Подкрепени са още проекти в секторите "Дигитални компании" (11%), "Транспорт" (9%) и "Социална инфраструктура" (4%).

Европейският фонд за стратегически инвестиции действа във всички страни-членки на ЕС, като най-активни по усвояване на средствата по програмата към момента са Франция, Италия и Испания.

Българска банка за развитие е един от основните партньори на Европейската инвестиционна банка по плана "Юнкер". В края на миналата година българската финансова институция получи от Европейската инвестиционна банка 150 млн. евро за финансиране на иновативни проекти на малки и средни компании и такива в райони с висока безработица.

"ЕФСИ доказа, че е ценен инструмент, който разчита на различни участници на пазара, обединяващи силите си, за да отключат потенциала на всички европейски страни да генерират инвестиции, работни места и растеж", заяви Ангел Геков, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?