Платежният ни баланс обърна дефицита в излишък

Търговското салдо е на минус над 1 млрд. евро

Платежният ни баланс обърна дефицита в излишък

Платежният баланс на страната ни за първите пет месеца от началото на годината е положителен, докато за съпоставимия период на 2014 г. беше отрицателен, показват данните на Българска народна банка (БНБ). Текущата сметка от началото на годината е 206.2 млн. евро, докато в края на май 2014 г. беше отрицателна в размер на 472.9 млн. евро. Само за май 2015 г. текущата сметка е 51.3 млн. евро, докато през същия месец на миналата година беше отчетен дефицит от 36.9 млн. евро.

Търговското салдо остава отрицателно, но намалява. Показателят за май 2015 г. е -144.6 млн. евро, а година по-рано беше -248.6 млн. евро. За януари-май 2015 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1.07 млрд. евро, което е 2.5% от прогнозирания за 2015 г. брутен вътрешен продукт (БВП). За първите пет месеца на миналата година салдото беше -1.63 млрд. евро (3.9% от БВП).

Износът през май тази година е нараснал с 213.6 млн. евро, или 12.5% до 1.92 млрд. евро. За петте месеца от началото на 2015 г. повишението е 13.4% (1.06 млрд. евро), достигайки 9.02 млрд. евро. Вносът за май 2015 г. се увеличава с 5.6% до 2.07 млрд. евро, а от началото на годината ръстът е 5.3% до 10.1 млрд. евро.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 45.3 млн. евро, но намалява спрямо май миналата година, когато беше 69.9 млн. евро. За петте месеца от началото на 2015 г. сметката е положителна – 649.8 млн. евро, или 1.5% от прогнозирания БВП, а година по-рано беше 192 млн. евро.

Според предварителните данни преките инвестиции в страната за януари-май 2015 г. са 616.9 млн. евро, или 1.4% от БВП, като са намалели минимално – с 5.3 млн. евро съпоставимия период на миналата година. Най-големите инвеститори у нас са Холандия, Белгия и Великобритания.

Споделяне

Още от Бизнес