Плевнелиев: Няма "съществени нарушения" на сделката за Морската градина

Проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на сделката за продажба на 122 дка в Морската градина на "Холдинг Варна" АД засега не показва съществени нарушения. Това заяви по време на парламентарния контрол в петък министър Росен Плевнелиев в отговор на питане от съпредседателя на Синята коалиция Иван Костов.

Анализът на съпричастността на МРРБ в сделката ще бъде готов скоро, но единствено обследването в цялост може да даде категоричен отговор за редовността на сделката, заяви министърът.

Той допълни, че служителите на МРРБ оказват пълно съдействие на прокуратурата, която проверява законността на продажбата.

Министърът обясни, процедурата по продажбата на терена е била сложна и решенията за осъществяването ѝ са вземали различни администрации в различни периоди от време. "Това е ставало включително с промяна на закони, каза Плевнелиев.

Община Варна трябва да отговори дали има конфликт на интереси при изготвяне на Общия устройствен план, защото именно общината е избрала за проектант "ТПО Варна ЦППБО" ООД, чийто собственик е "Холдинг Варна" АД, смята министърът.

От МРРБ се очаква безпристрастна експертиза, дали са нарушени нормативните правила преди и по време на сделката, каза Иван Костов. Той призова МРРБ, което трябва да одобри Общия устройствен план, да потърси основания, за да не се съгласи с частта за "Алея Първа", защото са нарушени условията за застрояване, посочени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Той постави три въпроса на министъра: Какви действия е предприело МРРБ за разследване на сделката с терен от 122 дка за проект "Алея Първа" в град Варна; предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд, за защита на правото на държавна собственост; предприети ли са действия за избягване на конфликт на интереси при градоустройственото планиране - изготвяне на ОУП на община Варна?

Като се позова на документи, предоставени от граждани и организации във Варна, Костов заяви, че възникват въпроси за законността, целесъобразността и правния ефект на разпоредителната сделка за 122 дка от крайбрежната ивица на Варна, извършена от бившия областен управител на морския град.

Този терен е актуван като публична държавна собственост през 1998 г. През 2000 г. става изключителна държавна собственост, като част от плажовете "Буните", "Офицерски" и "Рибарски". През март 2009 г., теренът е преактуван като частна държавна собственост. Това преактуване е извършено от заместник-областния управител на област Варна в пряко нарушение на чл. 6 ал.1 и ал.З от Закона за държавната собственост, който изисква изричен акт на МС за такова преактуване.

На второ място, теренът, по действащия Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ от 2002 г.), е отреден за "Градска брегова зона" с рекреационни функции. Същевременно, в приложените към сделката оценки е отбелязано, че няма изработен ПУП за терена и той е с "неясна перспектива". Това е довело до сериозно занижаване на цената на терена и несправедлива оценка на имотите при осъществяване на продажбата.

На трето място, по проекта за нов ОУП на община Варна, имотът е преотреден от "Градски брегови зони" в зона за обществено обслужване с показатели за застрояване, надвишаващи допустимите по Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Фактът, че проектът за ОУП се изготвя от фирма ТПО-ЦППБО ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е именно инвеститорът на проекта "Алея Първа" - "Холдинг Варна", поражда основателни съмнения за конфликт на интереси и градоустройствено планиране в частен, а не в обществен интерес.

Като отбеляза, че по тази сделка се води прокурорска проверка, Иван Костов напомни, че отговорността за опазване и управление на недвижимите имоти - държавна собственост е на министъра на регионалното развитие. Ваша е и отговорността да предотвратите конфликт на интереси при изготвянето на Общ устройствен план на община Варна, каза лидерът на ДСБ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?