Подоходният праг за енергийна помощ се увеличава с 15 лева

Диференцираният минимален доход за отопление се увеличава с 15 лева за всички 16 рискови групи от хора в неравностойно положение. Това предвиждат промени в наредба на социалното министерство. За новия отоплителен сезон общо 270 000 души и семейства ще бъдат обхванати от енергийното подпомагане, като за сравнение сега право на помощ имат около 210 000 души.

Предвижда се до приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон, целевата помощ за отопление да бъде в размер 65.72 лв. месечно. След приемането на новия размер на помощта ще се издават изменителни заповеди, а изравняването на отпуснатите суми ще става при отпускането на втория транш на помощта.

Няма промяна в другите условия и критерии за достъп до целева енергийна помощ.

Увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. също няма да бъде пречка за хората, които са получавали помощи през изминалия отоплителен сезон.

Споделяне

Още от България