Политическите партии се финансират на тъмно

Политическите партии се финансират на тъмно

Нивото на прозрачност при финансирането на предизборните кампании в България е критично ниско, а 86 % от хората смятат, че политиците са зависими от тези, които финансират политическите им кампании. Това стана ясно във вторник по време на кръгла маса на тема “Прозрачност при финансирането на предизборните кампании”, организирана от парламентарната комисията за борба с корупцията и Асоциация “Прозрачност без граници”.

От асоциацията предупреждават, че при финансирането на кандидат-президентската кампания през 2006 г.  са на лице множество индикации за заобикаляне на законовите разпоредби или възползване от “вратички” в нормативната уредба при финансирането на кампаниите.

Приемани са дарения от здравно-осигурителни фондове и болнични заведения, което не е фактическо закононарушение, но поставя моралния въпрос дали да се харчат тези пари за политически цели, даде пример главния координатор на  “Прозрачност без граници” Ваня Нушева.

Констатирано е получаването на дарения с вносни бележки, което позволява счетоводни злоупотреби. Приемани са дарения от юридически лица с нестопанска цел и са извършвани такива от свързани лица.

От една страна, въведените ограничения  за финансиране от едно юридическо лице (ЮЛ) не изпълняват заложените цели,  а от друга - едно и също физическо лице (ФЛ) финансира кампаниите чрез различни фирми на обща стойност над въведения лимит за едно ЮЛ, сочи още проучването. 

Наблюдава се въвеждането на договори за дарения – четири от общо седем кандидат-президентски двойки през 2006 г. са използвали този начин на финансиране. Основната част от финансирането вече става по банков път, но не от една сметка в друга, а повечето пъти парите са внасяни в брой на каса по сметка на кандидат-президентската двойка или партия. Това дава възможности за злоупотреби, смятат от “Прозрачност без граници”.

Георги Първанов е декларирали по 50 процента дарения от физически и юридически лица. Волен Сидеров и Петър Берон са харчили предимно пари от партиите и коалициите, които са ги издигнали. Кампанията на Неделчо Беронов е финансирана в деветдесет на сто от юридически лица, докато Григор Велев е отчел 100% доходи от физически лица. Георги Марков е финансиран от физически и юридически лица, от партийни и собствени средства.    

Всички двойки са декларирали, че голяма част от разходите са били за политическа и медийна реклама – 66%. Липсват обаче отчетност на разходите за експерти и социологически проучвания, което създава впечатление за неотчетени финансови постъпления.

От всички кандидат президентски двойки само три са изразили готовност да участват в това изследване, но само една от тях е предоставила финансовата си документация.

При финансирането на кампанията през 2006 г. се наблюдава  липса на трайно установен стандарт на прозрачност за получените средства.  

Според проучването политическите партии са определили като доста прозрачно финансирането на кампаниите. При възможни стойности от 0 - “липса на прозрачност”, до 10 - “максимална прозрачност”, партиите са дали оценка 7. в същото време представителите на бизнеса са дали оценка 0,5, неправителствените организации - 1,3, а журналистите - 0,4.

Това според социолога Антоний Гълъбов показва пълната дезинтеграция на политическия елит и самозатварянето му по отношения на прозрачността. По думите на социолога общественото мнение възприема липсата на прозрачност като специфика на властването и че така се управлява.

Само 18% от регистрираните в България 340 партии са представили редовния си финансов отчет за 2006 г., информира председателят на парламентарната комисията за борба с корупцията Бойко Великов. Според него се очертава сериозна необходимост от по-голяма прозрачност и публичност на финансирането на политическите партии и предизборните кампании.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?