Половината българи са в стрес да не загубят работата си

Половината българи са в стрес да не загубят работата си

Повече от половината българи са изложени на стрес на работното място, сочи проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, обявено в сряда. 52% от работещите у нас смятат, че случаите на стрес на работното място са много чести, 7% не са подложени на стрес, а при други 40% това е рядкост. За 57% от служителите у нас реорганизацията или несигурността на работните места са най-честите причини за стрес на работното място.

 

За 44% източник на стрес е подлагането на неприемливо поведение като тормоз и дразнене, а за 43% стресът произтича от отработени часове или допълнително натоварване За жените тормозът и дразненето са по-често източник на стрес отколкото за мъжете (50% срещу 39%), докато за по-младите между 18-34 години причините са по-скоро отработените часове или натоварването.

 

Повече от половината работещи (56%) смятат, че възрастните служители са по-трудно приспособими към промените на работното място.

 

Половината от служителите в Европа (51%) също считат, че стресът, свързан с работното място, е често срещан, като 16% го определят като “много често срещан“, сочи проучването.

 

В Европа най-често срещаната причина за стреса на работното място е негарантираната заетост или реорганизирането на работата (72%), следвани от отработените часове или натовареността (66%). Шест от десет служители (59%) считат недопустимото поведение като насилие или тормоз за често срещана причина за стреса, свързан с работното място. По-малко служители считат липсата на подкрепа от колеги или висшестоящи (57%) е източник на стрес. Липсата на яснота относно ролите и отговорностите стресира 52% от хората.

 

Един от секторите, където стресът на работното място е най-често срещан, е здравеопазването. Здравните работници и работниците, заети в сектора за полагане на грижи, много по-често посочват като причина за стреса отработените часове и натовареността (77%).

 

Само двама от десет служители (22%) считат, че по-възрастните работници стават жертва по-често на трудови злополуки, отколкото другите работници. Около трима от десет (28%) смятат, че работниците над 60-годишна възраст са по-малко продуктивни на работното място спрямо останалите. Четирима от десет (42%) са на мнение, че по-възрастните работници по-често изпитват стрес, свързан с работното място, отколкото останалите.

 

Шест от десет работници (60%) смятат, че работещите над 60-годишна възраст са по-трудно приспособими към промените на работното място, отколкото останалите, като това мнение се поддържа от половината (49%) от по-възрастните работници над 55-годишна възраст.

 

Един от осем служители (12%) е осведомен относно политики и програми, които подпомагат по-възрастните служители да работят до пенсионна възраст или след нея. Осведомеността относно политиките е по-голяма, ако размерът на компанията е по-голям, започвайки от 7% в най-малките компании (1―10 служители) и достигайки до 19% в най-големите компании (повече от 250 служители). 61% от неосведомените относно подобни програми подкрепят въвеждането на такива.

 

Директорът на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Криста Зедлачек съобщи, че през следващата година в различни по мащаб и сектори европейски предприяния ще започне кампания “Здравословни работни места. Управление на стреса“. Нейното послание е, че психосоциалните рискове могат да се преодоляват по същия логичен и систематичен начин, както и другите проблеми, свързани със здравето и безопасността.

Споделяне

Още от България