Половината деца в България са в риск от бедност

Половината деца в България са в риск от бедност

Почти половината деца в България са живели в риск от бедност и социално изключване през 2016 г. Това показват данни на Евростат, публикувани в понеделник по повод Световния ден на децата.

Страната ни е на челно място в Европейския съюз с 45.6% от хората до 18-годишна възраст, които са в риск от бедност. Преди България е само Румъния с 49.2 на сто. С висок риск от бедност са още децата в Гърция – 37.5%, Унгария – 33.6%, Испания – 32.9 на сто и Италия – 32.8%.

На другия полюс са Дания, Финландия и Словения. Там в риск от бедност и социално изключване са съответно 13.8%, 14.7% и 14.9% от децата.

През 2016 г. общо 24.8 милиона деца в ЕС, или 26.4% от населението до 18-годишна възраст, са в риск от бедност и социално изключване. Това означава, че те са живели в домакинства с поне едно от следните три условия – в риск от бедност заради ниски доходи, тежки материални лишения или много нисък интензитет на трудова заетост, посочва Евростат.

Делът на децата в риск е намалял много леко през последните години – от 27.5% през 2010 г. до 26.4 на сто през 2016 г. Тенденцията е в сила за почти всички страни от ЕС. Най-голям спад се наблюдава в Латвия – от 42.4% през 2010 г. до 24.7% през миналата година.

Значителни спадове в лошата статистика се наблюдават и в Полша – с 6.6 процентни пункта за периода, в Ирландия и в Унгария с 5.3 и 5.1 процентни пункта, както и в България – с 4.2. процентни пункта.

Най-голямо увеличение на децата в риск от бедност и социално изключване е налице в Гърция – от 28.7 на сто през 2010 г. до 37.5% през 2016 г. Нарастване на дела има също в Кипър – със 7.8 процентни пункта, както и в Швеция и Италия съответно с 5.4 и 1.1 процентни пункта. 

Споделяне

Още от България