Половината смъртна случаи, свързани с работата, са от ракови заболявания

Половината смъртна случаи, свързани с работата, са от ракови заболявания

Всяка година 53% от смъртните случаи, свързани с професията, се дължат на ракови заболявания. Това сочат данните от проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, представени във вторник на конференция по повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

Проучването показва, че химични или биологични агенти присъстват в 38% от предприятията в ЕС. 18% от работниците в ЕС съобщават, че са в контакт с химични вещества поне за една четвърт от времето си на работа, а 15% от работниците дишат дим, пари или прах на работното си място.

Социалният министър Бисер Петков коментира, че работниците и работодателите в целия ЕС трябва да бъдат запознати не само с правилата и законодателните норми, а и с практиките, които позволяват те  да бъдат прилагани най-добре. В противен случай рисковете, създавани от експозиция на опасни вещества не биха могли да бъдат правилно управлявани.

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика организира заедно със социалните партньори 12 конференции и семинари, в които участваха и експерти на ГИТ.

“Надявам се, че тези събития ще допринесат за повишаване на информираността за вредното влияние на опасните вещества и за използването на все по-ефективни превантивни инструменти и практики за неговото ограничаване“, каза Петков. 

Споделяне

Още от България