Потреблението дърпа по-осезаемо икономиката ни нагоре

За първото тримесечие БВП се увеличил с 0.7%, принос има и ръстът на изработените пари

Потреблението дърпа по-осезаемо икономиката ни нагоре

Българската икономика продължава да расте и през първото тримесечие на 2016  г. като основен принос за това има увеличеното крайно потребление, както и повечето изработени пари от заетите, сочат сезонно изгладени данни на Националния статистически институт за тримесечните и годишните изменения на икономическите показатели, обявени във вторник.

За първите три месеца на годината брутният вътрешен продукт (БВП) е 18.514 млрд. лв. по текущи цени, което е с 0.7 на сто повече спрямо последното тримесечие на миналата година. В сравнение с година по-рано увеличението е 2.9 на сто.

Приносът на всеки работещ за създаването на БВП през първото тримесечие е 2589 лв. Това е с 2.1 процента повече спрямо октомври-декември 2015 г.  Общо заетите 3.3582 млн. души са отработили 1.3601 милиарда часа, за всеки от който са изработили 13.60 лв.

Брутната добавена стойност в икономиката за януари-март нараства с 1% и е 15.852 млрд. лв. по текущи цени, а на годишна база увеличението е 2.6 процента.

В разглеждания период относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки до равнище от 2.8%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига до ниво от 29.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 67.8% при 67.3% през съответния период на предходната година.

Най-голям принос в ръста на брутната добавена стойност имат финансовите и застрахователни дейности - 6.9%, професионалните дейности и научни изследвания, както и  административни и спомагателни дейности – 6.2%. На търговията, транспорта и хотелиерството се падат 5%, на промишлеността -  4.8%,  а на култура, спорт и развлечения - 3.1%, Създаването и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения добавят 2%, а имотните сделки - едва 1.1%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2016 г. крайното потребление нараства с 0.4% спрямо предходния период, а в сравнение с година по-рано увеличението е 2.1 на сто. Износът на стоки и услуги запазва равнището си от предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.2%. Спрямо година по-рано износът на стоки и услуги се увеличава с 0.3%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.3%.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2016 г. реално се увеличава с 2.9% и с 2.8% за един отработен човекочас спрямо година по-рано.

Най-голям принос имат работещите в индустрията, които са осигурили 5444.7 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на зает за януари-март. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4930.4 лв. БДС. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор -  765.8 лв. БДС на един зает и 2.5 лв. за един отработен човекочас.

Споделяне

Още от Бизнес