Повече от половината държава ще е газоснабдена през 2010 г.

До 2010 година 60 на сто от територията на страната ще бъде газоснабдена. Това прогнозира енергийният министър Милко Ковачев в публична лекция, посветена на реформата в енергетиката. По думите му през последните две години газификацията бележи невиждан досега подем и затова октивно се търкят възможностите за разнообразяване на източниците и доставчиците на природен газ. В момента България е зависима от вноса на синьото гориво, осъществяван от Русия и Украйна.

До 2020 г. 20 на сто от горивата в транспортния сектор трябва да се заменят с биогорива, каза още Ковачев. Друг сектор, подвластен на специфични задължителни изисквания за енергоспестяване, е строителството. Всички страни в ЕС имат задължения за въвеждане на норми за енергийно обследване, саниране и сертифициране на сгради.

Според министъра въведените механизми за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници са довели до наредъка на проекти за използване на геотермална енергия. Има подчертан интерес към изграждане на ветрови паркове, на специализирани изложения нараства търсенето на слънчеви колектори, посочи Ковачев.

Целта е през 2012 г. 11 на сто от енергията в България да се произвежда от ВЕИ. Тази цел е постижима, смята министърът на енергетиката.

Споделяне

Още от Бизнес