Повечето бензиностанции на "Шел" у нас са изцяло на екоток

Повечето бензиностанции на "Шел" у нас са изцяло на екоток

Седемдесет и шест от общо всички 102 бензиностанции на "Шел" в България ползват изцяло енергия от възобновяеми източници – слънчеви и хидроцентрали, съобщиха от компанията в понеделник. Отделно тя започва да изгражда фотоволтаични клетки на свои обекти като част от мерките за намаляване на изхвърляните въглеродни емисии.

Цялото доставяно по договор електричество за периода септември – декември 2019 г. се осигурява от възобновяеми източници с прехвърлени на "Шел България" гаранции за произход. Реално около 75% от търговската мрежа на дружеството има зелени сертификати. Комплексите, оперирани от дилъри, използват отделни източници.

Възобновяемата енергия за бензиностанциите на компанията се доставя от търговеца на ток  "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп". 93% от тази зелена енергия е слънчева, останалата е от ВЕЦ.

В този период на годината обикновено средното месечно потребление на електричество за един обект от веригата е около 14 хил. киловатчаса. С преминаването към възобновяеми енергийни източници се очаква количеството на спестените емисии въглероден двуокис от септември до декември да бъде приблизително 2500 тона. На годишна база това би означавало, че ще бъдат спестени 7 684 тона въглероден двуокис.

"Шел" подкрепя прехода към ниско въглеводородно бъдеще. Наш приоритет е да имаме водеща роля в този процес и затова предприехме тази важна първа стъпка в България, като намалихме собствените си емисии, използвайки 100% възобновяема енергия в по-голямата част от търговските ни обекти в страната“, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на компанията.

Дистрибуторът на горива е предприел и други мерки за допълнително спестяване на въглеродни емисии. От 2015 г. за оперираните от компанията търговски комплекси се използва LED осветление както във вътрешната, така и във външната част, а на 60 обекта са инсталирани термостати (система за контрол HVAC), в резултат на което се наблюдава намаление от около 10% на потреблението на електричество. Консумацията на енергия в търговските комплекси на "Шел" се проследява на месечна база. Компанията работи и по пилотен проект за обекти с фотоволтаични клетки. Всички нови бензиностанции, оперирани от "Шел", ще бъдат изградени така, че да са изцяло енергийно ефективни.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?