Правилото на отрицателния кадрови подбор в системата за национална сигурност

Защо можещи и почтени професионалисти нямат шанс да вървят нагоре

Правилото на отрицателния кадрови подбор в системата за национална сигурност

Преди малко при мен дойде сравнително млад колега от една от подсистемите на системата за национална сигурност. Интелигентен, знаещ, можещ, стойностен – такъв го видях и разбрах от разговора ни. И отново се замислих над едно от много съществените измерения на погрома, нанесен над системата за национална сигурност, превърнал я в огромна степен в механичен сбор от изпаднали в криза структури – при това сбор, който като способности и възможности е по-малък от аритметичния сбор на способностите и възможностите на отделните структури.

Т.е. имаме антисинергетичен, антисинергиен ефект – вместо
1 + 1 + 1 = (най-малко на) 4 и дори 5, а защо не дори 6, както е при синергетичния, синергийния ефект, се получава 1 + 1 + 1 = (най-много на) 2 и дори 1, а защо не дори 0, както е при антисинергетичния, антисинергийния ефект.

За какво говоря ли?

Ами наистина не мога да разбера защо докато на средните нива в различните подсистеми на системата за национална сигурност има толкова много интелигентни, знаещи, можещи, стойностни хора, в чийто професионализъм и експертност, достойнство и чест не се съмнявам, а после поради някаква абсурдна кадрова селекция по политически и геополитически, партийни и корпоративни, корупционни и користни и какви ли не още причини, по върховете на отделните подсистеми на системата за национална сигурност, в отделните институции от тези подсистеми и в цялата система за национална сигурност като цяло изплуват повече от критичния максимум хора със съмнителни качества, с очевидна липса на знания и кадърност, с отклонения в характера и ценностната система, понякога очевидно не разбиращи същността на дейностите, които трябва да управляват и ръководят, а понякога даже с очевидни склонности и наклонности към брутално поведение на пълно неуважение и неконтролируемо презрение към техните подчинени и удивителна готовност да се самоунижават и да подлизурстват пред онези над тях, от които зависи кариерният им ръст нагоре...

Многократно в своята дейност, свързана вече 25 години с националната сигурност, аз съм се натъквал на този потресаващ и изпълващ ме с много тревоги и болки факт. Когато съм могъл, опитвал съм се да работя за порравянето на безпощадните дефекти в селекцията на управленските кадри в различните институции от системата за национална сигурност, в различните подсистеми на тази система и в системата като цяло. Явно без успех.

Затова не ми остава нищо друго, освен отново и отново да констатирам, че в тази селекция има нещо абсолютно погрешно и тотално сбъркано. И хора, като този сравнително млад и толкова стойностен колега или не получават никакъв шанс да вървят нагоре, или по пътя нагоре претърпяват, поради "правилата на играта" и разпадналия се политически и социален морал у нас, такава нравствена деформация, че започват абсолютно да не приличат на себе си - сякаш не са били някога толкова стойностни и обещаващи професионалисти...

*Коментара на Николай Слатински публикуваме от Фейсбук страницата му. Заглавието е на Mediapool

Споделяне

Още от България