Правителството одобри над 1 млн. лева за училищните кабинети по природни науки

Правителството одобри над 1 млн. лева за училищните кабинети по природни науки

Правителството одобри 3.8 млн. лв. за 2019 г. по бюджетите на общините за дейности по две национални програми за развитие на образованието.

Близо 2.14 млн. лева се дава по програмата за осигуряване на съвременна образователна среда. От тях 1.124 млн. лева ще бъдат разпределени между 751 общински училища за подобряване на образователната среда за обучение по природни науки. Със средствата ще може да се осигурят уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за експериментална работа, ще се ремонтират класни стаи и ще се закупи обзавеждане и оборудване.

735 003 лева се предоставят на 79 общински училища и 2 центъра за специална образователна подкрепа за оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, осигуряване на материали за работа в часовете, на книги и игри за децата и учениците.

С 280 000 лева 7 общински центрове за специална образователна подкрепа ще могат да закупят специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. Те ща се използват за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети, за да се осигури подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

1 666 567 лева се дават на общини, детски градини и на един център за специална образователна подкрепа, за да се покрият разходите за наемане на преподаватели, замествали титулярните учители, на които им се е наложило да излязат в болничен или отпуск. Средствата са за изплащане на възнагражденията на заместници за периода от 1 ноември 2018 г. до 30 април 2019 г.

Решението на правителството не води до допълнителни разходи от държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в бюджета на образователното министерство.

Споделяне

Още от България