Правителството уверява, че изпълнява по график Националната програма за реформи

Правителството обяви в сряда, че над 90% от мерките и действията по Националната програма за реформи (НПР) се изпълняват съгласно предварителния график. Твърдението се основава на анализ на документа, съобщиха от правителствената информационна служба в сряда.

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на програмата, както и на плана за действие по нея до края на юни т. г.

Приетата в края на 2009 г. актуализация на програмата за периода 2008-2010 г. и на плана за действие съдържат мерки, които трябва да отговорят на препоръките на Европейската комисия към страната ни. Сред тях са ускорено допълнително подобряване на административния капацитет, поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността и други.

През второто тримесечие на 2010 г. в плана за действие по НПР са включени и три нови мерки. Те са свързани с повишаване на конкурентоспособността на младежите, завършили средно и висше образование чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, мотивиране чрез професионално обучение и обучение за придобиване на компетенции, съобщиха още от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България