Предвижда се по-кратък арест за деца, извършили престъпление

Предвижда се по-кратък арест за деца, извършили престъпление

Цялостна реформа в областта на детското правосъдие с пакет от стратегически документи подготвя правосъдното министерство, съобщи заместник-министърът Вергиния Мичева-Русева във вторник на среща в Народното събрание за проблемите на детското правосъдие.

Предвижда се намаляване на времето за задържане под стража на децата, извършители на престъпление, каквито са международните стандарти, а децата, жертва на престъпления ще бъдат разпитвани еднократно с аудиовизуална записваща техника в т. нар. сини стаи.

"До 30 април т.г ще бъдат публикувани за обсъждане промени в Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращи разпитите в т.нар. сини стаи", каза Русева. Записът ще служи за доказателство в следващите етапи на наказателното производство, без да се налага повторен разпит на детето.

Като приоритет екипът на Министерството на правосъдието си е поставил въвеждането на възстановителното правосъдие и засилване ролята на медиацията във всички отрасли на съдопроизводството.

В рамките на дискусията е отчетена липсата на ефективни междуведомствени връзки по отношение на защитата и реинтеграцията на децата в конфликт със закона.

"Необходима е тясна връзка със системата на образованието, както и да се обучат кадри, които да работят с деца в конфликт със закона – полицаи, надзиратели, прокурори, съдии, адвокати и социални работници. Връзките между институциите са ключови за подкрепа на децата“, каза народният представител от Реформаторския блок Димитър Делчев.

Той представи статистика, според която за 2013 г. над 6 хиляди деца са водени на отчет в Детска педагогическа стая като извършили престъпление, а 2 хиляди са жертва на вид посегателство.

Според колегата му Настимир Ананиев, съвместно с неправителствените организации трябва да се разработи план за специално обучение и за развитие на непълнолетните след като напуснат институции, като възпитателно училище – интернат, социално-педагогически интернат или поправителен дом.

Споделяне

Още от България