Премийните приходи на „Алианц” със 17% ръст за полугодието

Застрахователният гигант „Алианц” отчете ръст от 17% на премийните приходи от източноевропейските си пазари, съобщиха от „Алианц – България” в понеделник.

Към края на юни 2007 премийният приход от развиващите се пазари е достигнал 6.3 млрд. евро. Премийният приход, включително и от неконсолидираните дружества, обхваща бизнеса на „Алианц” в Тихоокеанска Азия и Източна Европа. Оперативната печалба възлиза на 436 млн. евро (или увеличение с 11%), докато нетната печалба нараства с 21% до 390 млн. евро.

За първото полугодие само в Централна и Източна Европа „Алианц” постигна повече от 2 млрд. евро премиен приход. На база същия период миналата година премиите нарастват близо с 24%, достигайки 2.2 млрд. евро.

Според съобщението за премийните приходи в Източна Европа основна движеща сила е Русия вследствие придобиването на “Прогрес-Гарант”, което вече е финализирано и руският застраховател “РОСНО”, който бе консолидиран от „Алианц”.

Животозастраховането и здравното осигуряване са увеличили премийния  приход с 33%, достигайки 607 млн. евро. Оперативната печалба е нараснала с 21% до 34 млн. евро.

Брутният премиен приход в общото застраховане се е увеличило за първите шест месеца с 21% до сумата от 1.6 млрд. евро. За същия период оперативната печалба възлиза на 146 млн. евро.

 

Споделяне

Още от Бизнес