Проектите по ОП “Регионално развитие” тръгват без пари за кадастър

Проектите по ОП “Регионално развитие” тръгват без пари за кадастър

Без пари за кадастър тръгна Оперативна програма (ОП) “Регионално развитие”, показа проверка на Mediapool. В сряда бе даден официалният старт на оперативната програма, по която общините ще усвояват парите за развитие на регионите и преодоляването на големите различия между тях.

Оперативната програма е одобрена от Брюксел още на 5 ноември, а проекти по две от мерките се приемат още от началото на месеца. От управляващия орган на ОП “Регионално развитие” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) потвърдиха, че е решено от парите на тази програма  да не се финансират дейности по кадастъра. Оттам обаче не успяха да уточнят кой ще финансира тази част на проектите, които ще кандидатстват за първите мерки. Въпреки това от управляващия орган бяха обнадеждени, че проблемът ще се реши и вероятно на по-късен етап ще се заделят средства от парите, които са част от националното съфинансиране на програмата.

Проблемът е, че ОП “Регионално развитие” тръгва с проекти по приоритет 2 “Регионална и местна достъпност” за реконструкция и рехабилитация на пътища от клас 2 и 3, както и на тези от общинската пътната мрежа. Общият бюджет на приоритет 2 е над 500 млн.лв. В плановете на МРРБ се включва ремонта на около 1300 км. по този приоритет до 2015 година.

Според специалисти от бранша, около 40 на сто от работата на реконструкцията на пътищата е свързана с геодезически и топографски дейности.

Никое от последните правителства не успя да се справи с проблема за т.нар специализиран кадастър, в който влиза изготвянето на големите национални обекти, които са в структурата на държавните компании и дружествата, стопанисващи пътната, железопътната инфраструктура, военни обекти и пр. Обществена тайна е, че най-тежко е състоянието при т.нар. линейни обекти – транспортната инфраструктура на страната.

Още през август тази година, в интервю за “Строителство Градът”, директорът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Цветен Боев е поставил проблема за липсата на пари за тези дейности. Той обяснява, че ако България смята да усвоява пари от европейските фондове, трябва да се създаде нова картна основа. Това е така, защото не е възможно с едромащабните топографски карти отпреди 20 години, да се задоволи интересът на проектантите. Според Цветен Боев за подготовката на такъв кадастър не са нужни толкова много пари, а по-скоро те да се отпуснат навреме, защото за изготвянето му са нужни поне година и половина. А според правилата за кандидатстване, пътните отсечки, които ще получат финансиране по ОП “Регионално развитие”, трябва да се завършат за 2 години.

Бенефициентите по ОП “Регионално развитие” са общините и фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, който е на пряко подчинение на Министерство на финансите, но се управлява от тримата министри – на финансите, на транспорта и на регионалното развитие. Според Закона за кадастъра и имотния регистър, изготвянето на специализирания кадастър е задължение на този, на когото е нужен – в случая на общините и на фонда.

Сериозно е и положението със специализирания кадастър на железопътната мрежа в страната. Над 1 млрд.евро по ОП “Транспорт”, която ще се подпише от Брюксел на 26 ноември, са планирани за реконструкция на железните пътища.

ОП “Регионално развитие” е една от най-трудните програми, защото трябва да се изпълнява на местно ниво, коментира в сряда при официалния старт на програмата шефът на дирекция “Регионално развитие” в ЕК Жан – Мари Сейлър. По-късно той се включи в първото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Рамката е обединяващият документ между седемте оперативни програми, по които ще се усвояват парите по проекти от европейските фондове.

В изказването си пред участниците в комитета, еврокомисарят неведнъж наблегна, че безвъзмездните средства, които се отпускат на България, са не само за решаване на стари национални проблеми, а за тези нерешени национални проблеми, които спират общото европейско развитие.

България трябва да е част и да допринася за оцеляването на обединена Европа в конкурентния свят, каза Жан-Мари Сейлър. Целта на помощта е всички региони да се превърнат в европейски, а не само столиците, коментира той. Жан-Мари Сейлър сподели, че от дългогодишния си опит в подобни комитети е установил, че в тях много по-лесно се говори и се уточняват оперативните проблеми, отколкото когато се засегне проблемът със стратегиите.

Една от основните цели на комитета за наблюдение на НСРР е да преглежда редовно политическите стратегии и винаги да ги сравнява с общата европейска стратегия. Вторият важен процес, който трябва да се извършва в комитета е да има непрекъсната обмяна на информация както между различните управляващи органи на отделните програми в правителството, така и със социалните партньори – работодателски организации и синдикати.

На първото си заседание комитетът ще приеме основни документи за бъдещата си работа.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?