Програма Достъп до информация с критики за "цензурата" в новия НК

Организацията отбелязва липсата на анализ на приложението на сегашния закон

Приемането на нов Наказателен кодекс трябва задължително да бъде придружен от анализ на приложението на сега действия закон, се казва в позицията на авторитетната неправителствена организация Програма Достъп до информация (ПДИ). Наред с това ПДИ обвинява управляващите в опит да се прокарат множество ограничения пред свободата на медиите и гражданските организации, което е опит да се създаде "цензура" чрез закона.

Организацията напомня на Народното събрание, че изготвянето на анализ за приложението на настоящия НК, преди да бъде приет новия, е задължително по Закона за нормативните актове. Законопроектът трябва да бъде придружен с анализ на причините, поради които се налага приемането му, целите, които се поставят, анализ за съответствие с европейското законодателство и колко ще струва прилагането му.

ПДИ напомня, че Министерският съвет не е дал достатъчно време да се обсъди проектът.

Организацията настоява за премахване на наказателната отговорност за "обида" и "клевета" като тя бъде заместена с гражданска отговорност с цел предотвратяване на автоцензурата и осигуряване на ролята на пресата на "обществен страж”;

Програма Достъп до информация иска още да се намали на наказателната отговорност за разгласяване на "държавна тайна" с цел осигуряване на справедлив баланс между ефективното ѝ опазване и възможността структурите на гражданското общество да получават информация.

Силна критика има към въвеждането на затвор за "служебна тайна", което го няма в сегашния НК.

"Журналистите, репортерите, неправителствените организации и обществените фигури имат роля в демократичното общество да информират гражданите, а не да пазят тайна. Не само пресата има задачата да разпространява информация, но и публиката има правото да получи разпространената информация", гласи позицията на ПДИ.

Организацията напомня, че вече оповестена класифицирана информация не може да бъде повод за търсене на отговорност, тъй като тя е престанала да бъде "секретна".

Предвидената наказателна отговорност за разгласяване на държавна тайна се явява недопустимо широко формулирана, непропорционална и е в състояние да окаже възпиращо действие по отношение на разкриването на информация, показваща нередности, нарушения или корупция в администрацията и държавните институции", се казва в позицията.

Напомня се, че в НК няма изключения за длъжностни лица, които изнасят добросъвестно и в обществен интерес информация, която формално е маркирана с гриф за сигурност, но в действителност разкрива нередности, нарушения или корупция.

Още по-сериозен е въпросът с предвиждането на затвор за разгласяване на "служебна" тайна, което би засекретило повече обществени поръчки в ущърб на обществените интереси.

"Създаването за първи път на отговорност за разгласяване на каква да е защитена информация обръща изведеното в международното право и конституцията положение, според което прозрачността е принцип, а секретността – изключение. Това създава цензура", казват от ПДИ.

Споделяне

Още от България