Програмата за рибарство с 12 млн. евро по-висок бюджет до 2020 г.

Готова е и последната европейска програма

Програмата за рибарство с 12 млн. евро по-висок бюджет до 2020 г.

Новата програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. ще бъде с бюджет от 113.5 млн. евро. Това е с над 12 млн. евро повече спрямо изминалия програмен период.

Проектът на програмата е бил одобрен на извънредно заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, съобщи правителствената информационна служба.

Това беше единственият от програмните документи, заложени в Споразумението за партньорство с ЕС, който до този момент не беше изпратен в Европейската комисия.

Програмата се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Тя е насочена към насърчаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата. Целта е да помогне за повишаване на заетостта и разнообразяване на рибарските дейности.

Общият финансов ресурс на програмата до 2020 г. е 113.5 млн. евро, от които европейската помощ е 88 млн. евро, а национално съфинансиране – 25.5 млн. евро.

За сравнение бюджетът на оперативна програма „Рибарство“ 2007-2013 г. беше 101 млн. евро, от които 75 млн. евро бяха безвъзмездната помощ. По тази програма до момента бяха загубени 8.5 млн. евро, като за тази година рискови са още 5.4 млн. евро, по думите на министъра на земеделието Васил Грудев.

Доволна съм, че през изминалия месец, успяхме да наваксаме същественото забавяне на програмата, завява вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова. По думите ѝ одобряването на програмата е било важна цел на служебното правителство с оглед на ускоряване на подготовката за настоящия програмен период и подобряване на комуникацията, както между институциите в страната, така и с Европейската комисия.

Преговорите с Комисията по останалите програми са според предварително заложения график. Очаква се първият кръг от срещи да приключи до 10 октомври.

Споделяне

Още от Бизнес