Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Прокопиев: Прокуратурата не е политическа партия

7 коментара
Сн. БГНЕС

Специализираният наказателен съд оправда и шестимата обвиняеми по делото за продажбата през 2011 година на остатъчния държавен дял от 33% в електроразпределителното дружество ЕВН. Оправдателни присъди получиха бизнесменът и съиздател на "Капитал" и "Дневник" Иво Прокопиев, както и бившите министри в първото правителство на Бойко Борисов - Симеон Дянков и Трайчо Трайков. За невинни бяха обявени и Радослав Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев от "Булброкърс" - инвестиционен посредник по сделката.

Преди да обяви решението си по делото, съдът даде правото на последна дума на подсъдимите:

Иво Прокопиев

Уважаема г-жо съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,

В заключителните пледоарии на прокуратурата и репликите по повод плeдоaриите на защитата многократно се прокрадваха неверни и дори опасни твърдения, които пряко противоречат на Конституцията на Р България, на правото на ЕС и ценностния избор, който страната еднозначно е избрала чрез членството си в НАТО и Европейския съюз.


Сн. БГНЕС

На тези твърдения искам да реагирам в правото си на последна дума.

Първо.

Многократно от прокуратурата беше подчертавано, тя не харесва, не одобрява приватизацията в енергетиката, защото чрез продажбата на миноритарните дялове в електроразпределителните дружества се накърняват стратегическите интереси на държавата и се застрашава националната сигурност.

Това изказване би било валидно, но в едни отминали времена, когато бащата на световния комунизъм казваше, че "комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна". Ленин безспорно е бил прав тогава, централизираната електрификация е власт и контрол.

Преди 30 години обаче българското общество избра друг път. Съвременната енергетика е децентрализирана, близо до потребителите и се управлява от изкуствен интелект. Днес да произвеждаме електричество за собствено ползване е по-лесно, отколкото да отглеждаме пъпеши на собствения си бостан. Националната и енергийна сигурност на България се гарантира от членството в НАТО и ЕС, от членството в единния енергиен пазар на ЕС, от документите в Третия енергиен либерализационен пакет, от пакета "Чиста енергия за всички европейци", от мащабната "Зелена сделка" и от българските закони.

Много отдавна интересите на българските потребители на ток не се гарантират чрез собствеността на държавата в енергетиката, а чрез законодателната политика на Народното събрание, политиката на Министерството на енергетиката и най-вече на независимия регулатор - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Дейностите достъп, пренос и доставка от последна инстанция в мрежите на ЕРД за ниско и средно напрежение са напълно регулирани и не зависят от това чия е собствеността на дружеството, което предоставя услугата.

Второ.

Многократно беше критикувана борсата като под за търговия на финансови инструменти с абсурдните аргументи, че ключови хора за капиталовия пазар са от Разград или че други ползват вайбър. В конструкцията на част от обвинението прокуратурата не признава пазара, търсенето и предлагането като механизъм за определяне на стойността.

Като част от антикризисната програма през 2010 година са се реализирали две по-значими продажби - на миноритарните дялове на електроразпределителните дружества и на "Булгартабак". Да видим обществените последици от едното и от другото.

От продажбата на миноритарните дялове държавата е получила значителни финансови средства в много труден момент и е намалила бюджетния си дефицит тогава, когато е било най-важно. Постъпилите приходи са били трикратно повече от планираните. Предприятията са си живи и здрави и до днес са едни от най-големите работодатели в страната.

Какво обаче се случи с "Булгартабак", продаден с конкурс и преговори, начин, който прокуратурата смята за по-добър. "Булгартабак" беше продаден на "стратегически инвеститор", който по-късно се оказа политически инвеститор, а още по късно, след седем години, фалира. Над 2000 души останаха без работа в Благоевград и София. Един от редките случаи на фалирал тютюнев монопол, известен в историята.

Ако борсовата приватизация е лоша, тогава за неборсовата защо не се говори и не се водят разследвания?

Трето.

Стана ясно, че прокуратурата не одобрява приватизацията изобщо и в много голяма степен това е дело срещу приватизацията. Затова нека да видим какво стана с предприятията, които не влязоха в списъка за продажба през 2010 и в които държавата запази изцяло "стратегическия" си интерес и 100% акционерен контрол.

Предприятията, за чиито пакети КРИБ тогава настояваше да бъдат качени на борсата и да се приватизират миноритарни пакети, като държавата запази контрол. Става дума за БЕХ, НЕК, "Топлофикация София" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Според мен е важно съдът да чуе какво е финансовото състояние в тези фирми, в които държавата запази 100% дял (данните са от финансовите отчети на предприятията към края на миналата 2019 година):

HEK - натрупана загуба към момента 1.29 млрд., задължения 3.92 млрд;
БЕХ - загуба 24.5 млн, 2.5 млрд задължения;
"Топлофикация София" - натрупана загуба 679 млн. лв., дългове - 883 млн. лв;
ТЕЦ "Марица-изток 2" - натрупана загуба 822 млн лева, а дълговете - 1.57 млрд.

Общо под държавното управление тези стратегическите фирми в енергетиката са натрупали над 1.5 млрд. загуби и над 9 млрд. задължения за последните 10 години. За тези десетки милиарди обаче няма разследвания. И без да се прилагат някакви сложни методи за оценка, с просто око се вижда, че тези дружества са тежко декапитализирани.

Отново никой в обществото не задава въпроси как така над 10 млрд. загуби и задължения?

Четвърто.

Тук е мястото да кажа за цялото българско общество стана ясно, че това не е само процес за продажба на акции или за даване на експертни мнения.

Т.нар. "Дело ЕВН" е част от продължаващ с години систематичен натиск върху редакционна позиция на "Капитал" и "Дневник" и върху мен като издател, за да бъдат подчинени едни от малкото останали независими медии в България.

Затова искам накрая да благодаря на близките си, на партньорите си, на моите колеги от световната медийна общност за подкрепата.

И най-вече да поздравя журналистите от "Капитал" и "Дневник", че запазиха достойнство и въпреки тормоза и заплахите не се поддадоха на натиска и продължиха да информират обществото.

В заключение,

Уважаема г-жо съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,

Обърнах внимание на тези няколко момента, защото прокуратурата няма право да поставя под въпрос и да криминализира избора за посока на стратегическо развитие на българските граждани. Те решават това на избори. Прокуратурата не е политическа партия и трябва да познава и следи за спазването на европейските и българските директиви и закони, а не да ги оспорва или пренебрегва.

Давам си сметка, че последните ми думи нямат много общо с темата за приватизацията на акциите на ЕВН на борсата, както впрочем повдигнатото ми обвинение няма нищо общо със сделката. То е за това, че съм изразил мнение на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Апелирам да оправдаете мен, защото обвинението към мен е нелепо и защото свободното изразяване на мнение е основно човешко право.

В процеса стана категорично ясно, че в сделката няма нарушения, няма увреден интерес, няма манипулации. Имаше много инсинуации и подмятания от страна на прокуратурата, но фактите и особено документите показват друго. Пазарната икономика се крепи на правила и закони и в този случай те са спазени напълно.

Затова ви моля също да оправдаете и другите подсъдими, защото са почтени хора, които са изпълнили професионалните си задължения по блестящ начин.

Трайчо Трайков: Решението за продажба на миноритарния дял на ЕВН беше добро

Уважаема г-жо председател, уважаеми съдебни заседатели,

Надявам се, че отдавна се убедихте в пълната несъстоятелност на повдигнатото към мен обвинение, както това е ясно за всеки обективен наблюдател. Обвинение за добросъвестно и законосъобразно изпълнение на правителствено решение, продиктувано от необходимостта от спешни мерки в подкрепа на фиска по време, когато фалираха банки и цели държави, кредитите бяха трудно достъпни, лихвите - рекордно високи, а цените на активите - на дъното.


Сн. БГНЕС

И понеже има спекулации и по този въпрос - доклади с решения за подкрепа на бюджета не се внасят в Министерския съвет (МС) от министъра на икономиката.

Това беше добро решение на правителството. Същото решение по абсолютно идентичен начин на два пъти е изпълнил в рамките на следващата календарна година моят наследник на министерския пост при приватизацията на миноритарните пакети на ЧЕЗ и "Енерго-про" през Българската фондова борса.

Както разбрахме от прокурора, претенции по тези две сделки няма и няма да има - и с основание. Трите процедури са извършени по силата на едно и също решение на МС, по един и същ механизъм от един и същ орган - подчинената на МС Агенция за следприватизационен контрол, с един и същ изпълнителен директор (сега министър), назначен от МС, и с един и същ надзорен съвет, с назначени от Народното събрание представители на всички парламентарни сили.

В тази процедура министърът - принципал на държавното участие, няма роля или каквото и да е влияние по отношение на цена, избор на посредници или одобряване на документи. И въпреки че не съм имал никакво отношение към цената, и петгодишният ми син знае, че за да кажем дали нещо е голямо или малко, трябва да го сравним с друго нещо, подобно на него.

В случая сравнимите величини са цените, постигнати чрез борсовата приватизация на ЧЕЗ и "Енерго-про" през 2012 г - и в двата случая по-ниски от тези за ЕВН, измерени през брой присъединени към мрежата клиенти и цена, платена за тях. Недвусмислени в полза на защитата бяха и заключенията на назначената от съда финансова експертиза.

Уважаеми членове на съдебния състав, няма как да направите днешния ден най-хубавия в живота ми, но можете да не го направите най-лошия.

Като министър и политик винаги съм действал според това, което съм преценявал за най-добро за България и съм си носил последиците. Не мога обаче да приема, че последиците се изразяват в държавна съдебна разправа. Не само в личен план, а и като покажете на цялата страна и Европа, че в България все още има справедливост и законност, които позволяват на почтените съдии и заседатели да не осъждат невинни хора по причини извън кориците на делото. Иначе утре това може да се случи на всеки. Благодаря.

Симеон Дянков: Винаги съм работил в интерес на България

Моля да ме оправдаете, Не съм извършил престъпленията, в които ме обвинявате. Винаги съм работил честно, отговорно и в интерес на България.

Петър Василев: Моля, да бъда оправдан

Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели. Моля да бъда оправдан, че не съм извършил никакви престъпления.

В кратки изявления да бъдат оправдани поискаха и другите двама обвиняеми от посредника "Булброкърс" - Любомир Евстатиев и Радослав Рачев, като обявиха, че не са извършили никакви престъпления. Рачев, който е изпълнителен директор на фирмата, каза че съдията преди две заседания е казала колко ужасно е някой да бъде "вечен подсъдим" и "ако позволите да добавя - че е в пъти по-ужасно в нещо, което не си извършил. Надявам се днес да бъда оправдан."

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. PETER
  #7

  Ето тези двамата са сред марцината, които имат потенциала и най-вече смелостта да се изправят срещу управляващата ни мафиотска шайка. Те са реална опозиция и поради това смъртна заплаха за самото съществуване на мутроолигархията. Те са преследвани и мачкани още в зародиш от всички силови структури на държавната мафия, поради което на практика в България от дълго време липсва реална опозиция на властимащите, за сметка на бутафорните БСП и ДПС.

 2. Хах! Имал е и другo листче в джоба! При осъдителна присъда! Смекчаване на тона към КОЙ?

 3. Практик от София
  #5

  "Общо под държавното управление тези стратегическите фирми в енергетиката са натрупали над 1.5 млрд. загуби и над 9 млрд. задължения за последните 10 години. За тези десетки милиарди обаче няма разследвания. И без да се прилагат някакви сложни методи за оценка, с просто око се вижда, че тези дружества са тежко ДЕКАПИТАЛИЗИРАНИ"
  Иво Прокопиев

  В началото на 90-те българските граждани, изцяло ангажирани с всекидневното си оцеляване, не бяха в състояние да попречат на комунистическата номенклатура безпрепятствено

 4. Коментарът е изтрит в 22:02 на 28 юни 2020 от автора.
  #4
 5. mediaman
  #3

  Прокопиев, тук обаче не позна! Т.нар. Прокуратура е продължение на войната за обсебване на държавата с други средства. Тя е "биещото" сърце на ББклуците. Не е задължително да е партия (с извинение)

 6. Kruger
  #2

  В една нормална немафиотска страна, такова абсурдно обвинение е невъзможно. За съд са тези, които са го направили. Умишлено, с цел тормоз на неудобни за хунтата хора. Кой ще повдигне обвинение на обвинението? Единствено могат българските избиратели. Ако не искат да са изтривалката на ЕС, ще го направят.

 7. Коментарът е изтрит в 20:38 на 28 юни 2020 от автора.
  #1

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.