Прокуратурата посегна към следствието

През юли обвинител №1 сезира съда за противоконституционността на текстове в НПК като контра на намерението на кабинета с други поправки да ореже правомощията на следствието в полза на МВР. За да се осигури бързо събиране на доказателства, наказателното разследване от излишен процесуален формализъм. Така за начало на полицейското дознание, а в спешни случаи и за започване на следствие, отпадна изискването да се пишат прокурорски постановления. Така още с първия оглед и претърсване на местопрестъплението се събират доказателства, готови директно за представяне в съда. В същото време за тях се докладва на прокуратурата и процесът остава под неин надзор.

Филчев обаче посочва липсата на тези постановления като пречка за прокурорите да бъдат господари на досъдебната фаза. Проблемът, изтъкнат неотдавна и в анализ на в. "Труд" обаче е не в закона, а в липсата на добра организация.

Филчев атакува също правото на следователите да привличат към наказателна отговорност чрез повдигане на обвинение, което им дава в момента чл. 207 от НПК. Според наблюдатели, с това питане прокуратурата разчиства територия за привличане на следователите под свое крило. "По конституцията следствените органи осъществяват предварително производство по наказателни дела, а прокуратурата привлича към отговорност и поддържа обвинението", посочи Филчев.

Според вече изявена позиция на КС обаче, когато говори за повдигане на обвинение, конституцията има предвид внасяне на обвинителен акт в съда, а не привличане под отговорност в досъдебната фаза.

Филчев поиска да бъде обявен за противоконституционен и текст в НПК, според който, ако са минали 2 години от повдигането на обвинение, обвиняемият може да поиска сам делото му да бъде гледано от съд. Ако до два месеца прокурорът не внесе обвинителен акт, делото се прекратява. В исканата отмяна на този текст, целящ пресичане на възможността за неограничено във времето разследване, юристи откриват търсене на индулгенция за невинност на недисциплинирани прокурори.

Сред текстовете, поставени на вниманието на КС, е и този, който не позволява на прокуратурата самостоятелно, без контрола на съда, да прекратява наказателно производство. Според Филчев, прекратяването в досъдебната фаза, било суверенно процесуално правомощие на прокурора.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?