Промените в закона за ценните книжа крият опасност за източване на фирмите

Възможности за оперативно и финансово източване на фирмите откри в последните предложения за промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа експертът Владимир Атанасов. В петък в Комисията за финансов надзор (КФН) Атанасов, който е преподавател по финанси в "Бабсон Колидж", представи анализ на ефекта от промените в корпоративното законодателство върху пазара на ценни книжа в България, изготвен в съавторство с доктора по финанси Конрад Сикотело и финансиран от правителството на САЩ.

Според експерта, в последните предложения за промени в закона съществуват тревожни тенденции. Отслабването на рестрикциите върху сделките между холдинги и техните дъщерни дружества създава условия за оперативно източване на фирмите, а улесненията за отписване на дружествата от публичния регистър - условия за финансово източване, посочи Владимир Атанасов.

Според анализа, обхващащ периода 1998 - 2003 г., малкият брой акции, които са в обращение, и големият ръст в потока от капиталовия към фондовия пазар са проблемните точки за българския капиталов пазар в момента. В документа се посочва, че съществуването на добре разписан статут за правата на малките акционери, както и за справедливата тръжна цена, има голям ефект върху възвръщаемостта на капитала за миноритарните акционери в млад пазар, какъвто е българският. Протекциите на правата на малките акционери със закони и централен регулаторен орган в лицето на КФН са необходими условия за развитието на капиталовия пазар.

Споделяне
Още от Бизнес