Промените в закона за ценните книжа крият опасност за източване на фирмите

Възможности за оперативно и финансово източване на фирмите откри в последните предложения за промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа експертът Владимир Атанасов. В петък в Комисията за финансов надзор (КФН) Атанасов, който е преподавател по финанси в "Бабсон Колидж", представи анализ на ефекта от промените в корпоративното законодателство върху пазара на ценни книжа в България, изготвен в съавторство с доктора по финанси Конрад Сикотело и финансиран от правителството на САЩ.

Според експерта, в последните предложения за промени в закона съществуват тревожни тенденции. Отслабването на рестрикциите върху сделките между холдинги и техните дъщерни дружества създава условия за оперативно източване на фирмите, а улесненията за отписване на дружествата от публичния регистър - условия за финансово източване, посочи Владимир Атанасов.

Според анализа, обхващащ периода 1998 - 2003 г., малкият брой акции, които са в обращение, и големият ръст в потока от капиталовия към фондовия пазар са проблемните точки за българския капиталов пазар в момента. В документа се посочва, че съществуването на добре разписан статут за правата на малките акционери, както и за справедливата тръжна цена, има голям ефект върху възвръщаемостта на капитала за миноритарните акционери в млад пазар, какъвто е българският. Протекциите на правата на малките акционери със закони и централен регулаторен орган в лицето на КФН са необходими условия за развитието на капиталовия пазар.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?