Проверки в зимните курорти за измами на клиентите

Проверки в зимните курорти за измами на клиентите

Започват проверки в заведенията за хранене и развлечения и в хотелите в зимните курорти за спазване на правата на клиентите, съобщиха в понеделник от Комисията за защита на потребителите.

Туристическите обекти ще се инспектират дали имат категоризация и отговаря ли тя на предлаганите услуги. Ще се проверява и дали не се обявяват  различни цени за българи и чужденци, което е изрично забранено в Закона за защита на потребителите. Ще се проследи и дали заведенията за хранене и развлечения имат менюта и отбелязани ли са в тях цените и грамажите на предлаганите блюда и напитки.

Туроператорите ще се проверяват за наличието на регистрация, професионална застраховка, условията на договорите, които предлагат на клиентите си, дали притежават и водят регистър на предявените рекламации и рекламните съобщения за различни оферти.

Проверките са част от станалите традиционни инспекции на комисията в курортите по време на съответния сезон. Това лято са съставени 465 акта за нарушения след 1711 инспекции в туристически обекти по Черноморието. Констатирани са 155 случая, при които са предлагани услуги в обекти за хранене без категоризация, а в 26 заведения удостоверението не е било изложено на видно място. Девет акта са съставени на заведения, чиито надписи за вида и наименованието им са въвеждали в заблуда потребителите, и още 28 - за липса на меню с обявени цени и грамажи на предлаганите ястия и напитки.

Установени са други 45 случая, при които хотели са предлагали подслон без категоризация. В други 33 обекта не са били поставени на видно място цените на нощувките и така посетителите са въвеждани в заблуда. За надписи, които мамят клиентите, са санкционирани 14 търговци. В 10 от проверените хотели, предлаганите услуги не са отговаряли на изискванията на дадената им категория.

Общо 52 заповеди за временно затваряне на туристически обекти са издадени през този период. След констатираното нарушение повечето от търговците са предприели действия и по тази причина не се е стигнало до затваряне на обекта, допълниха от Комисията за защита на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес