Проверяват издадените разрешителни за достъп до секретна информация

Проверяват издадените разрешителни за достъп до секретна информация

Министърът на външните работи Ивайло Калфин е наредил в четвъртък да се направи проверка на кои служители в министерството са били издадени разрешителни за достъп до класифицирана информация. Това потвърди самият Калфин пред Mediapool в петък. Той е разпоредил също да бъде спряно разглеждането на такива искания от вътрешноведомствената комисия с изключение на случаите, които изискват спешно получаване на необходимия документ. Проверката обхваща и служителите на дипломатическите представителства зад граница.

Министърът не посочи мотивите за заповедта си, но от източници на Mediapool стана ясно, че той се е притеснил от прекомерния брой служители на министерството, които са кандидатствали и получили искания достъп.

Според Закона за защита на класифицирана информация, за да има достъп до нея, съответното физическо лице, служител на дадено ведомство, трябва да получи разрешение от Държавната комисия за сигурността на информацията (ДКСИ). Документът се издава след надлежно искане на даденото ведомство и след извършване на проверка от страна на ДКСИ дали лицето отговаря на условията да получи достъп.

Обяснението за необичайно големия брой получени разрешителни за достъп до секретна информация на служители в МВнР вероятно се корени в две насоки, казаха юристи. Едното, което е по-вероятно, е свързано с предвидената добавка до 50 лева към заплата на онези служители, които имат допуск до класифицирана информация. Такива добавки в МВнР се получават за дипломатически ранг и за защитена степен на владеене на чужд език.

Така служител на МВнР може да докара около 150 лева (при един чужд език) над основната си заплата, като “най-лесната” добавка е за достъп до класифицирана информация. Ако е обикновен шофьор, снабдител или домакин, той може да се задоволи само с добавката за “секретност”. 

Според запознати, другата причина за поголовното искане и раздаване на сертификати е неспазване на режима за издаване на документи – в МВнР, а и в други министерства, служителите се придържат към добре позната практика да слагат гриф за секретност на всякаква информация. Поради тази причина по-широк кръг лица се налагало да получат разрешение за ползване на класифицирана информация, при това съчетано с парична добавка.

Според запознати, се подготвя промяна в оформянето на документите в системата на МВнР, съобразена с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, която ще облекчи работата с тях и да намали бюрокрацията.

Министър Калфин каза още, че поддържа непрекъсната връзка с председателя на ДКСИ Цвета Маркова. Тя обаче не бе открита за коментар.

Споделяне

Още от България