"Кремиковци" започна да погасява стар дълг към държавата

От октомври "Кремиковци" започна да погасява старите си задължения към Държавния фонд за реконструкция и развитие (ДФРР), съобщиха в понеделник от пресцентъра на дружеството. Дълговете са натрупани преди приватизацията на металургичния комбинат от "Финметалс"АД.

Съгласно приватизационния договор, частният собственик се е задължил да обслужва задълженията към държавния фонд в размер на 35 млн. долара главница и 9 млн. долара лихви. Срокът за погасяването им е 15 години с пет годишен гратисен период. Вноските се правят на всеки три месеца.

Още от Бизнес