Работещите майки може да взимат 50% от обезщетението за дете над 3 месеца

Мярката все още е само намерение на социалния министър Зорница Русинова

Работещите майки може да взимат 50% от обезщетението за дете над 3 месеца

Работещите майки, чиито деца не са навършили 1 г., може да получават 50% от обезщетението за отглеждане на детето към заплатата си.

Социалното министерство възнамерява да предложи подобни промени в Кодекса за социално осигуряване, стана ясно от изказване на министър Зорница Русинова.

Целта на мярката, която се предвижда да влезе в сила от догодина, е да се стимулират работещите майки.

Идеята е, ако една майка се върне на работа след изтичане на 135-те дни отпуск за бременност и раждане (които се разрешават с болничен лист), да получава към заплатата си и 50% от обезщетението за майчинство. Сумата ще ѝ се плаща от НОИ, докато детето навърши 1 година. 135-те дни майчинство включват 45 преди раждането, което означава, че обезщетението ще важи след навършване на 3 месеца на детето.

"Ако една жена получава 800 лв. месечно обезщетение и се върне на работа, тя би получавала допълнително 400 лв. към заплатата си", посочи Русинова. Въпросната сума може да се ползва например за наемане на гледачка, която да поеме грижата за бебето, докато майката работи.

В момента, ако майката се върне на работа преди навършването на годинка на детето, тя не получава нищо от НОИ към заплатата си. Жената има право на 50% от обезщетението (т. е. 170 лв. на месец) само в периода между 1 и 2-годишна възраст на детето.

Социалното ведомство все още не е правило разчети за това колко ще струва мярката. Не са водени и консултации с финансовото министерство. Очакванията са обаче промяната по-скоро да облекчи бюджета на НОИ, защото от една страна той ще плаща половината от обезщетението на част от майките, а от друга – ще получава осигуровки ежемесечно от техните трудови доходи.

Друго нововъведение, което се предлага с промени в Закона за насърчаване на заетостта, е безработните, които успеят да намерят работа на повече от 50 км от мястото, в което живеят, да получават до 200 лв., с които да покриват разходи за наем, ясла, детска градина. Условието е хората да са на постоянна работа, а не със срочен договор. Средствата ще се получават за срок от 1 година, поясни министърът. Разчетите на ведомството показват, че от тази мярка биха се възползвали около 1000 души. Към момента в бюрата по труда са регистрирани 274 000 души. Около 40% от тях не могат да си намерят работа повече от година.

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно.

Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост, мотивира предложението Русинова.

По друга инициатива министерството ще отдели 100 000 лв., с които ще се финансират летни ваканции за 325 деца от 15 дома за деца, лишени от родителски грижи, като 8 ще бъдат на море, а 7 на планина. С децата ще пътуват 53 възпитатели. Ваканциите ще са в периода 15 август и 15 септември и ще включват културна програма, тематични беседи за информиране по въпроси, свързани с правата на децата, образованието, професионалното развитие.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?