Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари по третия дизайн на схемата 60/40

Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари по третия дизайн на схемата 60/40

Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1 януари 2021 г. и отговарят на условията на третия дизайн на мярката 60/40 (ПМС 151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.), могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч на 15.01.2021 г, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Това е регламентирано в публикуваното в петък постановление 416 за удължаване прилагането на мярката 60/40 до края на март 2021 г.

Работодателите, които не са спазили определения срок и са подали заявления по ПМС 151/2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/2020 г. след 15.12.2020 г., могат отново да кандидатстват до 15 януари 2021 г., като към заявлението си приложат нови документи, доказващи спад на приходите за декември 2020 г. и за съпоставим предходен месец или период, съгласно регламента на мярката.

На вече одобрените работодатели по третия дизайн на схемата 60/40 Агенцията по заетостта припомня, че изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и писмо - декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 29 януари 2021 г.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване (15.01.2021 г.) и за месечно отчитане (29.01.2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

От агенцията препоръчват и на кандидатите, и на вече одобрените работодатели преди подаване да извършват стриктна проверка за пълнота и коректност на съдържащите се в документите данни с оглед избягване повторното им изискване, което е предпоставка за удължаване периода на обработка и оценка.

Пълна и подробна информация, както и помощни материали, са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката "Финансови стимули за запазване на заетостта", където ще бъдат публикувани и новите документи за кандидатстване по мярката 60/40 за настоящия 4-ти период - от 1 януари до 31 март 2021 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?