Растат кредитите за земеделие

Растат кредитите за земеделие

Фермерите стават все по-предпочитани клиенти за финансиращите институции и растат отпуснатите кредити за селското стопанство. Към септември 2016 г. в сектор селско стопанство са отпуснати 1.79 млрд. лв. кредити при 1.74 млрд. лв. в началото на 2016 г., според статистика на БНБ, цитирана от навлязлата на пазара през миналата година финансова компания "Агрион Финанс”.

Нейните очаквания са кредитирането на земеделците да продължи ръста си с прибавянето на нови финансови инструменти към обичайно отпусканите от търговските банки заеми за проекти по Програмата за развитие на селските райони или срещу залог земеделска субсидия.

Според дружеството прогнозите за увеличаване на селскостопанското кредитиране се дължат както на общото оживление в бизнес средата, така и на нуждата от осигуряване на самоучастие по европейски и инвестиционни проекти и не на последно място – на желанието за покупка на още земя и модернизиране на производството.

Очакванията на компанията за пазара на земеделски кредити през 2017 г. са свързани и с пренасочване на интереса на фермерите към алтернативни финансиращи институции. Земеделците се оглеждат все по-често и към други варианти за осигуряване на средства на разумна цена. Голяма част от по-малките производители нямат достатъчно активи, които да заложат или не могат да покрият високите изисквания на големите кредитни институции като обезпечение по кредита, самоучастие или отлична кредитна история. Като цяло активността в земеделието се очаква да остане висока, смятат експертите.

Анализът на "Агрион Финанс” за 2016 г. показва, че кредитите за земеделие най-често се теглят за увеличаване на стопанството с нови парцели, за модернизиране на производството, за покриване на спешни или текущи разходи или за рефинансиране на стари задължения. Според проучване на компанията земеделският бранш е оптимист за развитието си, но всеки втори фермер признава, че е имал нужда от допълнителни средства за финансиране на бизнеса си през миналата година.

Дружеството припомня, че предлага оборотни и инвестиционни кредити, както и лизинг за покупка на ниви, които се отпускат срещу обезпечение със земеделска земя. Финансирането покрива до 80% от оценката на заложения парцел и до 100% за лизинга. Процедурата по кандидатстване и одобрение отнема много по-кратко време и по-малко документи спрямо традиционните финансови институции. Не са необходими допълнителни залози, включването на съдлъжници и поръчители, откриването на допълнителни сметки или застраховки, посочват от "Агрион Финанс".

Споделяне

Още от Бизнес