Ръстът на превозите през третото тримесечие не компенсира годишния им спад

През третото тримесечие на 2009 г. сухопътните превози се увеличават с близо 20% спрямо предното тримесечие, което се дължи на ръста както във вътрешния, така и в международния транспорт, съобщи Националният статистически институт (НСИ) в понеделник.

В сравнение със същия период на миналата година е регистрирано намаление с 2.9% заради по-малко превозени товари при вътрешните превози.

Извършената работа в бранша достига 6.893 млрд. тонкилометра, като отбелязва ръст съответно от 52% спрямо предните три месеца и 28% в сравнение със съответното тримесечие на 2008 г., което се дължи на увеличеното средно превозно разстояние.

Превозът на пътници по-засегнат от кризата в сравнение с превоза на товари

През третото тримесечие на 2009 г. превозените по суша пътници са с 5.7% по-малко в сравнение с предходното тримесечие, а спрямо третото тримесечие на 2008 г. намалението е 9.4%.

При международните превози се наблюдава увеличение с 57% спрямо предишните три месеца, докато в сравнение със същия период на миналата година е регистриран спад с 38%. Поради ниския им относителен дял в общия обем на превозените пътници обаче те не оказват съществено влияние на общата тенденция.

В сравнение с периода април - юни 2009 г. извършената работа в пътникокилометри бележи ръст от 3.6%, но спрямо третото тримесечие на 2008 г. пътникокилометрите намаляват с 19.2%.

Товарите по вода намаляват с близо 40% за година

През третото тримесечие на 2009 г. количеството на превозените товари от плавателни съдове е 2.568 млн. тона и е със 7.4% повече в сравнение с предните три месеца.

Спрямо същото тримесечие на 2008 г. обаче те са с 39% по-малко, което се дължи основно на двойното намаление на превозените товари от морския транспорт.

Броят на превозените пътници от водния транспорт се е увеличил с 45% спрямо второто тримесечие, но в сравнение с третото тримесечие на 2008 г. е регистриран спад от 17.8%.

В сравнение с периода април – юни на 2009 г. извършената работа в пътникокилометри е нараснала с 12.5%, докато в сравнение със същото тримесечие на 2008 г. е отбелязан спад от две трети.

Пътниците на метрото се увеличили с 4.6 млн. от юли

По данни на предприятията, извършващи превоз на пътници с градски електротранспорт през третото тримесечие на тази година са превозени 67.884 млн. пътници. Намаление се наблюдава както спрямо предното тримесечие, така и спрямо същия период на 2008 г. – съответно с 2.1% и 1.1%, което се дължи на намаления брой пътувания с тролейбусен и трамваен транспорт.

Увеличение на превозените пътници отчита само метрополитенът – с 4.609 млн. души в сравнение с периода април – юни 2009 година. През септември т.г. заработи участъкът на метрото от центъра до кв. "Младост".

Извършената работа в пътникокилометри бележи ръст от 16.5% спрямо предишните три месеца на 2009 г. и 25.6% в сравнение с третото тримесечие на 2008 година.

Споделяне

Още от Бизнес