Ръстът на вноса продължава да изпреварва износа

Вносът продължава да расте със значително по-бързо темпове от износа, показват публикуваните във вторник предварителни данни на Националния статистически Институт (НСИ) както за месец май, така и общо за първите пет месеца на годината.

През първите пет месеца на годината от България общо са изнесени стоки на стойност 15,9 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 0,9 на сто. За същия период в страната общо са внесени стоки на стойност 20,1 млрд. лв., или с 12,1 на сто повече спрямо същия период на предходната година.

През май общият износ е в размер на 3,6 млрд. лв. и се увеличава с 10,7 на сто спрямо същия месец на предходната година. През май общият внос нараства обаче с 19.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.6 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - май и възлиза на 4,210 млрд. лв., което е с 2,028 млрд. лв. повече от салдото за първите пет месеца на 2011 година. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото за периода януари - май също е отрицателно и е в размер на 3,235 млрд. лева, което е 147% повече от първите пет месеца на миналата година.

През май общото външнотърговско салдо е отрицателно и възлиза на 1,051 млрд. лева.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?