Разходите на бизнеса за труд са нараснали с 6.2 за година

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях служители нарастват с 6.2% за година. Това сочат предварителните данни на НСИ за първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Увеличението в индустрията е 4.2%, в услугите - 9.5%, и в строителството - 0.4%. Данните отчитат разходите на бизнеса за заплати, социални и здравни осигуровки, обезщетения и др.

Най-голям ръст на разходите за труд НСИ отчита при административните и спомагателни дейности - 14.6%, създаването и разпространението на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 14.4%, а най-нисък - в строителството, здравеопазването и социалните дейности – между 0.4 и 1.8%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически дейности, “Операции с недвижими имоти” - с 1%, и “Култура, спорт и развлечения“ - с 0.8%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.1% спрямо първото тримесечие на 2011 г., а другите разходи - с 2%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?