Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи

Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи

Безработните ще представят по-малко документи, ако решат да се регистрират в бюрата по труда.

Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството в четвъртък.

Ще отпадне изискването при регистрация търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

Определят се и изискванията за разработването на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми.

Въвеждат се също срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална / държавна помощ.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?