Ремонтират с евросредства още 7 професионални гимназии в страната

Училищата са за кадри в селското и горско стопанство, ветеринарната медицина, шивашката промишленост и електрониката

Нови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани с финансиране от оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014 - 2020 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В тях ще бъдат инвестирани близо 8 млн. лв. спестен ресурс по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на европейската програма.

Пет от професионалните гимназии, които ще получат финансиране, са в направление ветеринарна медицина, горско стопанство, растениевъдство и животновъдство. С проекти могат да кандидатстват общините Берковица - за Лесотехническа професионална гимназия, Две могили - за Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев", Елхово - за Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара", Нови пазар - за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство, и община Лозница - за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски".

Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в Професионална гимназия по облекло "Ана Май" в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика в Банско.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 часа на 29 май 2020 г.

Управляващият орган на ОПРР публикува изменение на процедурата "Подкрепа за професионалните училища в Република България" и приоритетната ос, с което се дава "зелена светлина" за стартиране на проектите.

До момента по програмата са финансирани 40 договора на стойност от почти 160 млн. лв., с които се ремонтират десетки училища в цялата страна. Така се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение, е посочено в съобщението.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?