Според експресните данни на статистиката за четвъртото тримесечие на 2012 г.

Рецесията в европейската икономика се задълбочава

България е сред страните в ЕС с малък ръст и през четирите тримесечия на годината

Рецесията в европейската икономика се задълбочава

Рецесията в европейската икономика се задълбочава през четвъртото тримесечие на миналата година и на годишна база (спрямо същото тримесечие на миналата година) спадът е 0.9 в еврозоната и 0.6% в ЕС. Това показват експресните данни на националните статистики, обобщени от европейската статистическа служба Евростат и публикувани в четвъртък.

През третото тримесечие на миналата година на годишна база в еврозоната е бил отчетен спад от 0.6%, а в ЕС - 0.6%. За второто тримесечие е отчетено съответно спад от 0.5% в еврозоната и от 0.3% в ЕС.

И на тримесечна база през последното тримесечие на миналата година БВП в ЕС и в еврозоната бележат най-сериозен спад, сравнено с предходните тримесечия - съответно от 0.5 и 0.6%.

Преобладаващата част от страните в ЕС (които са предоставили данни) регистрират спад на БВП. България е сред икономиките с малък, но устойчив ръст през тази година от 0.5%. През четвъртото тримесечие на м.г. спрямо година по-рано ръст бележат икономиките на Германия - с 0.4%, на балтийските страни с впечатляващи числа - Естония ръст 3.4%, Литва 5.7%, Латвия - 3.1%. Икономиката на Словакия нараства с 1.2%, а на Румъния - със скромния 0.1%.

В същото време спад отбелязват икономиките на Чехия - с 1.7%, Гърция - 6%, Франция - 0.3%, Италия - 2%, Кипър - 3%, Унгария - 2.8%, Португалия - 3.8%, Финландия - 1.6%.

Според данните на НСИ през четвъртото тримесечие на миналата година българската икономика е реализирала ръст от 0.5% на брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо същия период на миналата година.

Спрямо третото тримесечие на миналата година БВП нараства с 0.1%.

Годишните измерения на ръста на БВП за всяко от четирите тримесечия на миналата година показват, че ръстът на БВП за цялата минала година ще е около 0.5%.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 21.017 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 18.148 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (69.3%), следван от индустриалния (26.5%) и аграрния сектор (4.2%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.9%), което в стойностно изражение възлиза на близо 17 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е почти 5 млрд. лв. и заема 23.7% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие спрямо третото тримесечие на 2012 г. БВП се увеличава с 0.1%. За същия период брутната добавена стойност също се увеличава с 0.2%.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?