Родители и учители отново искат отделно да се учат български език и литературата

Родители и учители отново искат отделно да се учат български език и литературата

Родителски организации и учители отново поставиха на дневен ред въпроса за необходимостта българският език да бъде разделен от литературата и да се изучават като два отделни предмета. Ева Борисова от Асоциация “Родители“ предложи да бъде обособен предмет "Български език и общуване", така че да се развиват езиковите умения на децата. По думите ѝ сега 90 процента от учителите използват "фронтален метод" на преподаване - без диалогичност учениците не се научават да задават въпроси.

 

Проф. Боян Вълчев от Софийския университет "Св. Климент Охридски" също се обяви за разделянето на българския език от литературата, като посочи, че българският език е

най-важният предмет, на който се преподават всички останали предмети. Според него, ако има отделен предмет български език, той ще придобие самостоятелност и няма да е механично прикачен към литературата. Тогава българският език ще има и специализирани учители, които да го преподават.

 

“Сега от пети до седми клас се учи описателна граматика на българския език, която е абстрактна и скучна материя за учениците“, посочи преподавателят. Той даде пример, че

от първи до четвърти клас се учи терминът "морфема", който той преподава и на първокурсниците в университета, но те не го знаят.

 

“Младите хора излизат сега от училище емоционално активни и вербално безпомощни", каза учителят по български език и литература Цеца Петрова. Тя заяви, че в новите учебни програми по предмета са формулирани изключително претенциозни и невъзможни очаквания още от първи клас, в които няма никаква конкретност. "Четейки ги, си помислих на шега, че не е нужно децата да продължават нататък, защото се очаква в първи клас да умеят и знаят всичко", коментира Петрова.

 

Сега децата от първи до четвърти класи имат седем пъти седмично часове по български език и литература, а от пети до седми клас имат по пет часа седмично, както и един час за развиване на комуникативни умения. В осми клас се учи четири часа седмично български език и литература, или 144 часа годишно. В девети и 11-и клас има 108 часа годишно, като това са три часа седмично - един час български език, един час литература и един час за развиване на комуникативните умения. В 12-ите класове тези часове намаляват.

 

Според Петрова е необходимо от осми до 12-и клас да има допълнително седмично още по три часа за литературата и по три часа за българския език.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?