С 60 млн. лв. може да се наддоговори бюджета за големите градове по ОПРР

С 60 млн. лв. може да се наддоговори бюджета за големите градове по ОПРР

Министерският съвет даде съгласие да се наддоговори бюджета за големите градове по оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) с 60 млн. лв. Това съобщи правителствената информационна служба.

Става въпрос за проектите за устойчиво интегрирано градско развитие, които се финансират по първа приоритетна ос на програмата.

Целта е да се постигне максимална усвояемост на европейските средствата по нея към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти.

Наддоговорените средства ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции по влезли в сила актове на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и неверифицирани разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос, е посочено в съобщението.

Оценката и одобрението на проектите, сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите, както и сертифицирането на разходите по наддоговорените проекти ще се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване па проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по оперативната програма.

Споделяне

Още от Бизнес