Събирачите на отпадъци от опаковки намаляха до четирима

“Репак“ и “Екоресурс“ останаха без лицензи, а втората фирма бе и глобена за неизпълнени ангажименти

Събирачите на отпадъци от опаковки намаляха до четирима

Организациите, занимаващи се със събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки, намаляха на четири, след като екоминистерството отказа да поднови лицензите на две от досегашните дружества. Това стана в рамките на процедурата на подновяването на разрешителните в условията на приетия през миналата година нов Закон за управление на отпадъците.

На оползотворяващите организации с лицензи по отменения закон бе даден шестмесечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите нормативни изисквания. той изтече на 13 януари 2013 г. и дотогава подновяване на лиценза си поискаха и шестте дружества, работещи на този пазар. Това са “Екопак България“, “Екобулпак“, “Булекопак“, “Екоколект“, “Репак“ и “Екоресурс България“.

На последните две обаче е отказано ново разрешително, защото не били привели дейността си спрямо новия закон, а “Екоресурс“ пък се оказа глобена и с 10 хил. лв. за това, че не е изпълнила миналогодишните си ангажименти за количествата амбалажни отпадъци, които е трябвало да събере и преработи според пуснатите опаковки на пазара от компаниите нейни членки.

От Министерството на околната среда и водите уточниха във вторник, че на “Репак“ е отказан лиценз, защото не си коригирали програмата за изпълнение и устава и така документите им се оказали нередовни. “Екоресурс“ пък не е гарантирала осигуряването на разделно събиране на отпадъци от опаковки на градове с над 500 000 жители и липсвали минимално изискуемите елементи от системите за разделно събиране.

Заповедите на министъра на околната среда и водите за отказа на разрешителни могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Малко по-рано от ведомството обявиха, че е готов докладът от проверката на одиторските доклади от шестте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за дейността им през 2012 г. и от фирмите, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Комисията е установила, че “Екоресурс“ не е спазила изискванията за обхват на населението в системи за разделно събиране, според които за всеки тон пуснати от членовете ѝ опаковки на пазара трябва да бъдат включени 18 жители в рециклирането на опаковките. Затова фирмата е глобена с 10 хил. лв.

Общо 332 фирми - членове на оползотворяващите организации, не са подавали месечни и годишни справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са заплащали възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват. Затова те трябва да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в двуседмичен срок.

Индивидуално изпълняващите задълженията си фирми са “Нова Трейд”, “Нова Трейдинг Къмпани”, ”Гудекс”, ”Джей Ти Трейдинг” и ”Нова Търговска Компания” и те са изпълнили целите си за 2012 г.

Лицата, които пускат на пазара опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко от 52 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от опаковки. Общо пуснатите на пазара на България количества опаковки са 293 905.608 тона, от които са рециклирани 164 134.7 тона.

Изпълнената цел по рециклиране е 55.85%, т.е. надвишава заложените 52%, допълват от ековедомството.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?