Съборен бе 120-метров комин в Пловдив заради нова газова мощност

Сто и двадесет метров стар комин на пловдивската топлофикация беше съборен във вторник, за да се построи на негово място модерна газова мощност за производство на гореща вода.

Разрушаването на неработещия от три години комин е част от програмата на ЕВН за модернизация на производствените съоръжения на топлофикацията в Пловдив и подобряване на състоянието на околната среда в града.

Подготовката за събарянето на съоръжението в Южната индустриална зона на Пловдив е продължила шест месеца, съобщиха от ЕВН. От построения преди 34 години комин са били изчистени 60 тона пепел, натрупани през годинитe при отвеждането на димните газове от работещите на мазут котли на топлофикацията.

Операцията по срутването е била съгласувана с органите на МВР и общината. В основата на комина е бил поставен заряд. За предпазване при взрива е изградена специална защита от щитове, оградна мрежа, гуменотранспортни ленти, полиетиленово платно и бали със слама.

Допълнително в зоната на събарянето е бил насипан пясък. Със срутването на комина са били ангажирани фирмите "Красин“ ООД, "Хидрекс“ ООД и "Ростер“ ООД, избрани с обществена поръчка.

Остатъците от бетонната конструкция ще се натрошат и извозят до лицензирано депо за строителни отпадъци. Районът на площадката ще се подготви за построяването на заместваща модерна мощност за производство на гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 МВ. Тя ще работи на природен газ, с което ще се постигнат съвременните показатели за енергийна ефективност и покриване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди, въглероден оксид, серен двуокис и прах, посочват от компанията.

Споделяне

Още от Бизнес