Съдът окончателно потвърди глоба за Здравната каса за злоупотреба с монопол

Върховният административен съд (ВАС) потвърди глоба от 30 хил. лв. на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) заради това, че е злоупотребила с господстващото си положение като е налагала на аптеките продажни цени.

Санкцията бе наложена от Комисията за защита на конкуренцията за това, че в периода февруари 2008 г. – юни 2009 г. едностранно е определяла значително по-нисък максимален размер на надценките на лекарствени продукти, частично заплащани от НЗОК, които аптеките могат да заложат при формиране на своите продажни цени. Действията на Здравната каса са отклонение на определения нормативно максимално допустим размер на надценките на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, тъй като касата по свая преценка е занижавала надценките за търговците на дребно.

С това свое действие НЗОК на практика изменя Лекарствения списък, като същевременно определя нови пределни цени на лекарствата, без аптеките да имат възможност да влияят върху решенията за новия максимален размер на надценките, които самите те в последствия се оказват задължени да прилагат.

ВАС потвърждава изводите на антимонополната комисия и отбелязва, че НЗОК на практика е упражнила натиск върху аптеките и така е нарушила правилата на конкуренцията и е нанесла вреди на пазара на лекарства.

Решението на съда е окончателно.

Споделяне

Още от България