Съдът осъди себе си, парламента и агенцията за приватизация за над 1 млн. лв.

Върховният касационен съд (ВКС), Народното събрание и агенцията за приватизация дължат обезщетение на старгозагорска фирма заради продажба на имуществото ѝ след приватизация по силата на закон, който нарушава европейското право. Това става ясно от окончателно решение на ВКС, съобщи lex.bg.

Казусът с дружеството "Завод за каучукови уплътнители" започва малко след приватизацията му през 1998 г. Тогава предприятието е придобито първоначално от "ЗКУ-98".

След това основният пакет акции става собственост на холдинг "Загора" ООД и холдинг "Център" АД. Собствеността на "ЗКУ-98" в сведена до 11% след увеличение на капитала. Дружеството обаче не изпълнява задълженията си по приватизационния договор. Затова ресорната държавна агенция запорира дяловете му и по нейно искане е вписана ипотека върху част от имуществото на предприятието – производствена, складова и обслужваща база. Те са продадени, което накрая се оказва незаконно.

След това предприятието сключва договор за наем с новия собственик, защото не може да работи без продадената си база. Основанието за ипотеката е текст от преходните и заключители разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).

Дружеството завежда дело за обезщетение за претърпените от законовата разпоредба вреди. То иска да му бъдат платени над 712 хил. лв. Фирмата твърди, че са допуснати нарушения на правото ЕС – на забраната за движение на капитали и на принципа за изключителното право на Съда на ЕС да тълкува правото на съюза.

Фирмата печели делото на две инстанции, но ВКС го спира, защото не е ясно по кой закон се водят дела срещу държавата за нарушения на правото на ЕС. Висшият адвокатски съвет иска тълкувателно дело от ВКС и Върховния административен съд, за да се изясни този въпрос.

Междувременно обаче административният съд във Варна отправя питане до Съда на ЕС по същите въпроси и тълкувателното дело е спряно. През 2018 г. съдът на ЕС се произнася, че българската държава трябва да установи вътрешен механизъм за тези дела. През 2019 г. са приети законови промени, които ги регулират. Година по-късно делото на старозагорската фирма е възобновено.

Още през 2012 г. обаче същото дружество подава сигнал до Европейската комисия, която започва наказателна процедура срещу България заради разпоредбата от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. През 2015 г. този текст е отменен от парламента.

Така след няколко години ВКС се произнася, че е налице нарушение на европейското право. Съдиите посочват, че на фирмата трябва да се плати стойността на продадените имоти – 532 хил. лв. Към тях се добавят 136 399 лв. обезщетение за забаване изпълнение на парично задължение и още над 80 хил. лв. за разноски. Заедно с лихвите сумата надхвърля 1 млн. лв.

"Това респектиращо с юридическата си обосновка решение на ВКС е доказателство, че България вече не само де юре, но и фактически е интегрирана в европейския правопорядък. Разбира се, както повечето такива достижения, това не стана лесно и без съпротива. Това е типично стратегическо дело, което показа, че в резултат на системен правозащитен натиск, изразяващ се в завеждане на десетки дела, в множество статии и публикации, може да се стигне до промени в закона, в съдебната практика и най-важното – до промяна в манталитета, позволяващи съдебни решения да бъдат базирани на принципи на правото на ЕС, дори когато няма съответна норма в националния закон", коментира адвокат Михаил Екимдиев, който представлява дружеството.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?