Съдът отказа регистрация на Националното движение "Симеон Втори"

Божинов не отговори дали движението ще обжалва съдебното решение. Единият от мотивите, които по думите му са изложени в няколко страници, е свързан с устава на организацията.

Съдът , председателстван от съдия Таня Райковска, е установил в документите на движението 9 съществени нарушения в Закона за политическите партии, както и нарушения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Мотивите са изложени в доклад от 10 страници.

След като Софийски градски съд разгледа документите за регистрацията на движението в петък, 20 април, секретарят на НДСII Пламен Панайотов каза, че формацията ще участва на парламентарните избори единствено като Национално движение "Симеон Втори".

Евентуалната съдебна регистрация на НДСII днес беше последният възможен срок да успее то да се регистрира за изборите в ЦИК и то при положение, че регистрацията се обнародва в извънреден брой на Държавен вестник на 2 май преди 19 часа.

НДСII беше учредено на 8 април т.г. Тогава формацията прие устав и избра за свой лидер Симеон Втори. На 14 април юристи на движението подадоха в съда документите за регистрацията му. Мнението на юристите на Симеон бяха, че подадените документи за регистрация са изрядни.

Все още няма официално оповестена позиция на Симеон Втори какво ще предприеме в новосъздалата се ситуация.

Решението на съда
Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?