Съдебният инспекторат иска магистратите да се откажат от тайната на банковите си сметки

Съдебният инспекторат иска магистратите да се откажат от тайната на банковите си сметки

Съдебният инспекторат поиска магистратите сами да декларират отказ от тайната на банковите си сметки при попълване на своите декларации за имотно състояние и конфликт на интереси. Целта е инспекторите да получат пряк достъп до нужната информация, без да минават през сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд.

Идеята се съдържа в пакет от предложения за промяна в Закона за съдебната власт, който ще бъде предложен на депутатите. Досега инспекторатът е доста пасивен, когато става дума за намаляване на притока от дела към свръхнатоварените съдилища, но очевидно проявява интерес за улесняване на собствената си работа. През тази година инспекторатът няма да успее да провери в срок декларациите на магистратите.

Съдебният инспекторат предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в закона, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласията от магистратите. Тази заверка се изисква от кредитните институции.

Ако това предложение бъде прието, то инспекторите ще искат от съда разкриване на банкова тайна само за магистратите, които не са декларирали съгласие за достъп до банковите им сметки.

Главният инспектор иска да получава от БНБ информация за паричните задължения на магистратите и техните близки, за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица. Наред с това се искат и данните за магистратите, които са наели сейфове в банки и техните пълномощници.

Отделно се настоява за двойно увеличение на срока за проверка на имуществените декларации – от три на шест месеца. Броят на магистратите, които през тази година ще подадат декларации са 4199.

Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна. Те се разпростират и към съпрузите (хората във фактическо съжителство) и непълнолетните деца на деклараторите.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?