Съкращава се срокът за изплащане на влогове във фалирали банки

На 20 дни се намалява срокът за изплащане на гарантирани влогове във фалирали банки, което трябва да се извърши от Фонда за гарантиране на влоговете. Това предвиждат промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките, обсъдени от парламента на първо четене в сряда. Промените са внесени от Министерския съвет.

На три работин дни се съкраваща срокът за подаване на информация за влоговете от назначения квестор, синдик или ликвидатор до УС на гаранционния фонд.

В седемдневен срок от получаването на информацията фондът трябва да посочи в два централни всекидневника кога започва изплащането и в коя банка то ще се извършва.

Гарантираните влогове са до 100 хил. лв., както бе прието в повечето от страните от ЕС.

Промените са в съответствие с изискванията на европейското законодателство, според което банките са длъжни да посочват системата за гарантиране на влоговете, размера, до който са гарантирани, и компетентния орган, който следва да изплаща сумите.

Споделяне

Още от Бизнес