САПАРД ни дава 12,6 млн. евро за биоземеделие

САПАРД ни дава 12,6 млн. евро за биоземеделие

Фермерите, които желаят да развиват биологично земеделие, ще могат да сторят това, кандидатствайки за субсидия от предприсъединителната програма на Европейския съюз САПАРД. България дала национална акредитация на марката, по която ще се финансират агроекологични проекти. Чака се и одобрението на Европейската комисия, съобщи пред журналисти в петък Милена Николова от Дирекция "Растениевъдство" на Министерството на земеделието и горите. Предстои също така изготвяне на наредбите за прилагането на мярката 1.3 по САПАРД, след което ще започне подаването на проекти. Към тях трябва да има приложен агроекологичен план на стопанството.

Тъй като програма САПАРД изтича в края на 2006 г., биопроекти ще се приемат само до края на годината. Не се знае кога точно ще се открие мярката, затова е добре още от сега производителите, които смята да се занимават с екоземеделие, отсега да разработват проектите се. Така те ще имат готовност веднага да кандидатстват, щом се обяви процедурата, посъветваха от Министерството на земеделието и горите. Субсидиите по одобрените проекти ще се изплащат в следващите пет години. За разлика от останалите мерки, финансирани по САПАРД, за тази не се изискват насрещни инвестиции от страна на бенефициента. Отпуснатите по одобрените проекти суми ще се плащат в края на всяка година и за хектар обработвана площ.

Общо 12,6 млн. евро ще бъдат разпределени между одобрените до края на 2006 г. проекти. Ще се подпомагат дейности в четири насоки, предвижда Националният план за развитие на биологичното земеделие у нас за периода 2008-2013 г., който е одобрен от Министерството на земеделието и горите и предстои разглеждането му от Министерски съвет. Това са биологичното производство на селскостопански култури, опазването на редки местни породи животни, управлението на полуестествни местообитания и въвеждане на противоерозионни практики, каза Николова.

При производството на селскостопански култури по щадящ природата начин, субсидиите са различни за подпомаганите видове. Най-високи ще са сумите за отглеждане на екологично чисти овошки - 391 евро за хектар. С 225 евро/ха ще се субсидира производството на билки и етерично-маслени култури. Най-малко са парите за фуражните култури - 125 евро/хектар. Специфичното е, че тези суми са за първите три години от общо петте години на подпомагане. На четвъртата година субсидията ще намалее с 20 на сто, на петата – с още толкова.

За да могат обаче екофермерите да пласират продукцията си, те трябва да имат сертификат за биологичното си производство. Само с такъв те могат да докажат, че стоката им е екологична и да я предлагат на по-високи цени на пазара. Освен сертификацията на биопродуктите, ще се осъществява и строг последващ контрол за тяхното качество. У нас засега има един контролен орган - Балкан Биосерт ООД. Фирмата вече е издала над 120 сертификата за биопроизводители, като 70 от тях са растениевъди, а 15 са преработвателни предприятия, информира нейният управител Гергана Ненчева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес