Съвет от десет министри ще отговаря за наводненията

ВиК операторите се намаляват от 52 на 28, предвиждат промени в Закона за водите

Съвет от десет министри ще отговаря за наводненията

Съвет от десет министри ще отговаря за предотвратяването на наводненията и осигуряването на сигурността на язовирите. Това предвиждат промени в Закона за водите, които бяха одобрени от правителството във вторник.

За целта се създава Координационен съвет по водите. В него влизат министрите на околната среда и водите, на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на образованието, младежта и науката.

Съветът ще координира дейностите, свързани с разработване на плановете за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения. Съветът на министрите ще трябва да осигури още финансирането и изпълнението на програмите от мерки за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводненията. Той ще се занимава и с планирането и според важността им изпълнението на мерки за гарантиране сигурността на язовирите, е посочено в правителственото съобщение.

Прави се единен регистър на всички съоръжения във водния сектор, който ще се поддържа от министъра на регионалното развитие. Той ще одобрява също така краткосрочните и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на всички ВиК-системи, а не само на тези, които са публична държавна собственост, както е в сега действащия закон.

Водните оператори се намаляват от 52 (колкото са сега) на 28, предвиждат още промените в закона. Според тях границите на територията, обслужвана от съответното ВиК, вече ще съвпада с тази на областта. Това ще позволи икономия от мащаба при предоставяне на ВиК услугите, повишаване на ефективността и гарантиране на еднакво качество на услугата на всички жители в съответната област, са мотивите на правителството.

ВиК-операторът ще сключва договор с водната асоциация. В случаите, когато има повече от едно водно дружество в областта, се дава възможност договорът да бъде сключен с холдингова структура, обединяваща действащите ВиК, или дружество, образувано чрез преобразуване на водните оператори.

До три месеца от влизане в сила на закона общините трябва да уведомят областните управители за избрания от тях оператор, който ще отговаря за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите – публична общинска собственост. За местата, където няма оператор, решение ще се вземе от правителството по предложение на министъра на земеделието и храните.

Министърът на икономиката поема контрола за техническото състояние и безопасност на всички язовири независимо от собствеността им, предвижда законопроектът. Само преди дни Трайчо Трайков коментира, че контролът върху хидросъоръженията трябва да е независим, защото иначе излиза, че сам проверява себе си.

Икономическият министър има право да забрани ползването или достъпа до язовири, които не са безопасни и дори да нареди те да бъдат премахнати, предвиждат промените в закона.

Предвидените санкции за неподдържаните в безопасност язовири и съоръженията към тях са от 1000 лв. до 10 000 лв., а за неизпълнение на предписанията – от 1000 лв. до 20 000 лв.

Целта на предложените промени е да се осигури контрол по техническото състояние и безопасността на всички язовири, както и да се предотвратят наводения, посочва в мотивите си правителството.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес